Ett ekipage, en dragbil som gått över 100 000 mil. Bilden från aktuellt fordon vid en kontroll 2017 föreställer en bromsklocka som hade rostat sönder och dessutom med läckage i tryckluftssystemet till bromsarna. Det blev körförbud. Ett ekipage, en dragbil som gått över 100 000 mil. Bilden från aktuellt fordon vid en kontroll 2017 föreställer en bromsklocka som hade rostat sönder och dessutom med läckage i tryckluftssystemet till bromsarna. Det blev körförbud.

Vägkontroller har avgörande roll för trafiksäkerheten

Yrkestrafiken har en avgörande roll för trafiksäkerheten. Därför lägger polisen extra fokus på att kontrollera den tunga trafiken mellan den 7 och 13 februari. ”Det handlar om att säkerställa att fordonet är i bra skick samt att förarna tar sina raster och har en tillräcklig dygnsvila”, säger Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen.

Fordons skick och vikt, lastsäkring samt kör- och vilotider är avgörande faktorer när det gäller trafiksäkerhet kopplat till yrkestrafiken och kontrolleras lite extra under kommande trafikvecka.
– Det handlar om att säkerställa att fordonet är i bra skick samt att förarna tar sina raster och har en tillräcklig dygnsvila. En trött förare utgör en fara både för sig själv och andra trafikanter. Vid våra kontroller ser vi naturligtvis även över körkortsbehörigheter, hastighetsefterlevnad, nykterhet med mera, säger Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen.

Polisen, tillsammans med andra myndigheter, arbetar enligt målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Just yrkestrafiken har en betydande roll för säkerheten på våra vägar då de har en stor påverkan på hastigheten.
– En yrkesförare som sänker hastigheten kan få andra att följa med. Yrkestrafiken sätter tempot i trafiken och borde agera förebild i trafiken. Bryter de mot gällande regler får de räkna med böter eller sanktionsavgift, säger Erling Andersson.

Förutom yrkesförarnas ansvar att hålla hastighetsbegränsningarna så förväntas transportköparna ta ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck och skapa bättre förutsättningar för en lugnare trafikrytm.
– Transportköparna behöver i sina transportupphandlingar ställa krav att leverantören har system för att kvalitetssäkra hastighetsefterlevnad i transportarbetet. Det sparar liv, kostnader och miljö. Rätt hastighet är mer än trafiksäkerhet och en del i ett övergripande hållbarhetsarbete, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Extra fokus kommer också att läggas på att kontrollera tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.
– Vi ser positivt på att polisen lägger extra fokus på vägkontroller av yrkestrafiken. Effektiva kontroller av yrkestrafiken är viktiga för trafiksäkerheten, vilket i förlängningen bidrar till sund konkurrens och förbättrar förarnas sociala arbetsförhållanden, säger Annika Sjöberg, enhetschef på Transportstyrelsen.