Bilinspektör Daniel Ferms otillåtna cabotage får snart sällskap av kollegan Tommy Bergs blå/gröna ekipage som ska bli ståendes länge. Bilinspektör Daniel Ferms otillåtna cabotage får snart sällskap av kollegan Tommy Bergs blå/gröna ekipage som ska bli ståendes länge.

Åkeriet: Vi tänker inte betala någonting

Söndagen den 13 februari är det full fart på kontrollplats Långeberga i Helsingborg och innan kvällen är slut har bilinspektörerna Daniel Ferm, Oscar Davidson och Tommy Berg, klampat två ekipage utanför polishuset efter att de landat i otillåtna cabotage. Medan Daniels ekipage betalar sanktionsavgiften om 60 000 kronor på onsdagen, blir Davids och Tommys polska ekipage en följetong.

Tommy hämtar in ett polskt trailerekipage. Föraren visar upp en färjebiljett som visar att han kommit in till Trelleborg samma dag, men på biljetten står det ett annat registreringsnummer på trailern än den som dragbilen har efter sig vid kontrolltillfället.
– Genom att kontrollera gps-koordinaterna kan jag se att han inte har bytt trailer, säger Tommy.

Däremot blir det fel när förarens förartillstånd kontrolleras.
– Förartillståndet står inte på det åkeri föraren kör för och då menar vi att kraven för att få utföra cabotagetrafik inte uppfylls och därmed blir transporten ett otillåtet cabotage, säger Tommy .
Transportstyrelsen överprövar i vanlig ordning beslutet och bekräftar det otillåtna cabotaget varför åkeriet ska betala 60 000 kronor i sanktionsavgift. För Tommy är det andra gången han har kontakt med åkeriet i samband med otillåtet cabotage.

När Oscar Davidson ska kontrollera färdskrivaren, går det inte att göra. Något är fel och han drar bort installationsetiketten som sitter på A-stolpen då han anser att utrustningen inte är i ordning och därmed blir det en teknisk klampning av fordonet och en sådan har ingen bortre tidsgräns utan kvarstår tills felet är åtgärdat.

Kontakterna Tommy har med åkeriet landar snart i ett låst läge eftersom åkeriet inte alls ser transporten som ett otillåtet cabotage och färdskrivaren hävdar de är kontrollerad. Några pengar tänker de absolut inte betala och inte heller ska någon besiktning av färdskrivaren göras.

Utanför polishuset i Helsingborg får Daniels otillåtna cabotage nu sällskap av Tommys. Daniels ekipage löses ut på onsdagen och kan då rulla vidare, men det polska ekipaget står i skrivandes stund fortfarande klampat.
– De 36 timmarna för cabotaget har passerat, men den tekniska klampningen kvarstår tills färdskrivaren besiktigats, säger Tommy.

Med tanke på att ekipaget av polisen har hållits kvar under så lång tid, tar Tommy kontakt med godsmottagaren för att informera om situationen.
– Godsmottagaren har ännu inte fått någon information av åkeriet om att ekipaget stoppats och även om det inte var en brådskande transport, förväntar sig mottagaren att ekipaget ska anlända enligt överenskommelse, säger Tommy.

Exakt hur Tommys följetong slutar vet vi inte när detta publiceras, men åkeriet har fått besked på att färdskrivaren måste ordnas med och sanktionsavgiften måste betalas innan avfärd.
– Dragbilen får inte heller fortsätta med denna transport, avrundar bilinspektör Tommy Berg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-18 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport Färdskrivare Förartillstånd Klampning Polis Sanktionsavgift Transportstyrelse