Helsingborg

Listar alla artiklar taggade med: Helsingborg

Specialkompetens riskerar att gå till spillo när trafikpolisen införlivas i lokalpolisområdena. - Fullständig katastrof, menar Thomas Morell på Sveriges Åkeriföretag. Fotot är taget vid ett annat tillfälle och har inget med artikelinnehållet att göra. Fotograf: Göran Rosengren / Arkiv

Dråpslag för branschen när trafikpolisen i region Syd flyttas över till lokalpolisen

Vi kommer inte att kunna leva upp till vårt samhällsansvar

Redan långt innan polisens omorganisation sjösattes den 1 januari i år, spreds en oro inom landets trafikpoliskår att framtiden för den egna verksamheten skulle bli allt annat än ljus. Många befarade att trafikpolisen skulle läggas in under den lokala ordningspolisen på respektive verksamhetsort. Att man därmed skulle tvingas jobba med andra verksamheter såsom renodlade ordningspolisuppgifter och att värdefull specialkompetens på så sätt skulle gå förlorad. Nu tror man inom trafikpolisen att omläggningen blir verklighet inom en mycket snar framtid i region Syd.