EU

Listar alla artiklar taggade med: EU

PROFFS bjuder på långläsning:

S och SD anser att enighet är viktigt – men…

Jens Nilsson (S) och Peter Lundgren (SD) ska vara transportbranschens "starka män" i Bryssel. Båda har kraft och potential var för sig och tillsammans kan de bilda ett starkt team på bred front för vår sak. "Här stannar Sverige" kräver bland annat att de båda ska samarbeta med varandra. Men, hur går det med samarbetet? Ganska illa verkar det som. Redan när Proffs vill boka en gemensam intervju med dem båda, blir det ett nej.

Europeiska förare sätter press på Bryssel

Den 15 november, mellan klockan 12.00 till 16.00, kommer förare från flera olika Europeiska länder, att föra fram sina krav framför Bryssels Europaparlament, Ixelles- Luxemburg Palace. Den gemensamt framtagna kravlistan kommer att lämnas över till EU:s Institution of Transports, adresserat till den nya EU-kommissionären Violeta Bulc.

VBG onspot

Oschyst mot de seriösa att inte tala klartext

Det märks alltmer att vi är inne i ett viktigt valår. Supervalår kallar många det. Gillar inte begreppet. Tycker det får räcka med valår.  I varje valrörelse planeras och kampanjas det. Och tjänas pengar. Strateger och konsulter frodas. Ibland med mindre lyckade resultat. Väljare är vaksamma. Alls inte dumma. Vi är präglade av ett ständigt ifrågasättande av skrikig TV-reklam som ofta får motsatt verkan än den avsedda. Det är inte helt enkelt att påverka väljare genom till synes smarta säljknep. Sådant går inte så lätt hem i stugorna.

Hultsteins

Polisen får tillgång till utländska fordons- och vägtrafikregister

Regeringen har i dag beslutat att utfärda en lagändring gällande internationellt polisiärt samarbete för att göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Nokian

Elektroniska vägtullar ska EU-anpassas

Riksdagen har beslutat att det svenska systemet för elektroniska vägtullar ska anpassas till nya EU-bestämmelser. Den nya lagen gäller den typ av elektroniska vägtullssystem där fordon registreras med hjälp av utrustning som är installerad i bilen eller bussen, en så kallad transponder.

Hultsteins

Mycket har hänt – men ännu mer? har inte hänt!

Simone har bedarrat. Det var rejäla vindar vi fick uppleva i södra Sverige, jag hoppas att ni alla har klarat er helskinnade från ovädret.
På tal om starka vindar, var höll alla hus den 12 oktober? Inte många som tog sig till demonstrationen i Göteborg åtminstone.

VBG onspot

Ny färdskrivare försvårar fusk

Europaparlamentet har under sin plenarsession i Strasbourg den gångna veckan ställt sig bakom ett förslag om moderna färdskrivare vid vägtransporter.

Hultsteins

Nordiska åkeriorganisationer förstärker sitt lobbyarbete

Idag bildar tre nordiska åkeriorganisationer en gemensam plattform för EU-arbete: NLA (Nordic Logistics Association). Avsikten är att stärka organisationernas röst i lobbyarbetet gentemot EU:s institutioner. Tillsammans företräder organisationerna i NLA 15 000 nordiska medlemsföretag. I medlemmar räknat blir NLA större än tex det tyska åkeriförbundet.

VBG onspot

Försäljning av lastbilar i EU ökar

Registreringen av tunga lastbilar inom EU ökade i november med 14,5 procent, jämfört med samma period förra året. Det innebär totalt 20 673 registrerade lastvagnar i november enligt statistik från branschorganisationen Acea.

EU:s partikelnormer bryts

EU tillåter högst 35 mg PM10/m3, vilket överskrids i 30 procent av Europas innerstäder, och 18-40 procent av EU:s stadsbefolkning utsätts för p...
Hultsteins