Svebio anser att Transport & Environment motverkar arbetet med att minska klimatutsläppen. Foto: iStock. Svebio anser att Transport & Environment motverkar arbetet med att minska klimatutsläppen. Foto: iStock.

Ge raffinaderierna beröm för att de satsar på biodrivmedel

Transport & Environment har spårat ur som miljöorganisation vilket skadar klimatet och EU:s utveckling, anser Svebio, Svenska Bioenergiföreningen och menar att organisationen återigen har demonstrerat att man motarbetar en kostnadseffektiv reduktion av klimatutsläppen från transportsektorn. Svebio tycker också att det är dags att ifrågasätta organisationens roll och agenda.

I ett pressmeddelande från 11 januari kritiserar Transport & Environment de europeiska raffinaderierna för att de gör åtta gånger så stora investeringar i produktion av biodrivmedel som i produktion av vätgas.

Naturligtvis ska inte raffinaderierna kritiseras utan istället ha beröm för att de genomför omfattande investeringar i teknik som fungerar, som är kostnadseffektiv och som ger stora reduktioner av koldioxidutsläpp från våra fordon,” säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Raffinaderiernas satsning på biodrivmedel är berömvärd, anser Svebio. Transport & Environment skriver att biodrivmedel är det ”enkla, men ohållbara alternativet” medan vätgas beskrivs som ”genuint grönt bränsle”. Detta säger Svebio är grovt missvisande. Biodrivmedel är lika förnybara som förnybar vätgas och förnybara elektrobränslen och hållbarheten garanteras genom strikta hållbarhetskriterier.

Den rapport som Transport & Environment beställt av konsultföretaget Ricardo och som används som bevismaterial för kritiken mot raffinaderierna, visar i verkligheten att biodrivmedel är det bästa alternativet i dag enligt Gustav Melin.

Han fortsätter. Produktion av så kallade e-bränslen från vätgas och återvunnen koldioxid har enligt Transport & Environments egen rapport en kapitalkostnad som är fem gånger så hög som för produktionen av HVO-bränsle, det biobränsle som raffinaderierna investerar i.

Först på lång sikt finns förhoppningar om att vätgas och e-bränslen ska bli konkurrenskraftiga. Slutsatsen från rapporten borde därför tvärtom vara att satsa mer på biodrivmedel för att utnyttja och utveckla den hållbara potentialen.

Raffinaderierna investerar i de alternativ som är effektiva och fungerar. Biodrivmedel reducerar koldioxidutsläppen till lägst kostnad och ger acceptabel luftkvalitet i städer när drivmedelt används i moderna motorer.
– Bara en miljöorganisation som saknar förståelse för ekonomiska realiteter, eller vill skada EU, kan propagera för teknik som är fem gånger så dyr. Transport & Environments linje ger konsumenter och skattebetalare mycket höga kostnader, endera i form av höga drivmedelspriser eller genom högre skatter, säger Gustav Melin.

Gustav Melin menar att Transport & Environment under många har bedrivit en hätsk kampanj mot biodrivmedel och för elektrifiering.
– Utspelet mot raffinaderiernas arbete att producera hållbara drivmedel är ytterligare ett exempel på organisationens ensidighet som skadar klimatet, säger Melin.

Kampanjen mot biodrivmedel drivs tillsammans med andra organisationer på EU-nivå, men utan egentlig vetenskaplig grund, hävdar Melin. Konsekvensen är att politiker i EU infört restriktioner mot biodrivmedel som ger onödiga utsläpp av många miljoner ton fossil koldioxid varje år.

Exempelvis har man stoppat utvecklingen för energigrödor, trots att det finns omkring tio miljoner hektar odlingsmark inom EU som betraktas som överskottsmark.
– En ökad odling av energigrödor skulle ge sysselsättning och inkomster till lantbrukare i glesbygd och dessutom ersätta import av fossil energi till EU, säger Melin som tycker det är hög tid att ifrågasätta Transport & Environments agenda och roll.

Transport & Environments verksamhet för att stoppa ett effektivt klimatarbete har betydande resurser och ett stort kansli i Bryssel.
– De har råd att beställa dyra konsultrapporter som den från Ricardo för att underbygga sina argument. Detta skulle inte vara möjligt om man byggde sin verksamhet på pengar från medlemmar i en miljörörelse utan finansiella eller säkerhetspolitiska intressen, avslutar Gustav Melin.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-18 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel CO2 EU Hållbara Drivmedel Klimatarbete Ricardo Svebio Transport & Environment Vätgas Elektrifiering