Erik Bergkvist i talarstolen i Strasbourg. Foto: EU. Erik Bergkvist i talarstolen i Strasbourg. Foto: EU.

Sveriges nya röst i EU:s transportutskott

Marita Ulvskog (S), Peter Lundgren (SD), Jens Nilsson (S) och Johan Danielsson (S) är fyra namn som svensk transportnäring förknippar starkt med EU:s transportutskott och framtagandet av mobilitetspaketet som nu håller på att implementeras. Nu är det Erik Bergkvist (S) som ska ta över stafettpinnen och vara Sveriges röst i transportutskottet.

Erik Bergkvist, 57, är en sann Västerbottning och har bland annat disputerat i ekonomi och transportekonomi. Han känner att ansvaret vilar tungt på honom när han nu tar över stafettpinnen från de tidigare representanterna vilka han menar har gjort ett mycket bra arbete.

Personligen brinner han lite extra för förnyelsebara drivmedel, inte minst inom flyget.
– Det är viktigt, inte minst för Sverige, att vi kan använda skogsavfall till att producera biobränslen, säger han.

Men även andra frågor ligger honom varmt om hjärtat. Exempelvis längre lastbilar, något som kan vara bra både för exempelvis Sverige och Finland.
– Till detta kommer även diskussionen om längden på lastbilar vilken är viktigt för exempelvis Sverige och Finland. Busskörkort är också en fråga som kommer upp nu. Människor som ska transportera oss och gods ska kunna arbeta under vettiga villkor. I detta är mobilitetspaketet oerhört viktigt, säger Bergkvist.

Han ser att implementeringen av mobilitetspaketet bjuder på en del utmaningar.
– För det första måste det nu bli en bra uppföljning av implementeringen. Det är A-O oavsett vilket regelverk det gäller. Det blir problematiskt om det inte finns en bra uppföljning av det för att se hur och inte minst att det fungerar, säger han.

En annan utmaning är att implementera mobilitetspaketet med rådande chaufförsbrist.
– Det är viktigt att inte kompromissa med villkoren för chaufförerna bara för att det finns för få förare. Regelverket ska följas och förarbristen ska inte innebära att man försenar införandet av regelverket eller kringgår detsamma, säger Bergkvist.

Något som väckt Bergkvist nyfikenhet och som han ämnar ta reda på mer om är alla förartillstånd Polen utfärdar till tredjelandsmedborgare. Enligt förfrågningar Proffs gjort hos ansvarig polsk myndighet tar en kontroll av ett utfärdat förartillstånd till en tredjelandsmedborgare cirka 2,5 timmar att genomföra. Taget då i beaktande att Polen per den 31 december 2022 hade 169 664 giltiga förartillstånd till tredjelandsmedborgare i omlopp, är det relevant att ställa frågan om hur de hinner göra den kontroll EU:s regelverk kräver.

Erik Bergkvist ställer sig också frågande till hur Polen klarar alla dessa förartillstånd.
– Man kanske kan göra en medveten satsning och behålla kvaliteten eller så ökar man antalet utan att behålla kvaliteten. Jag har blivit nyfiken på detta och kommer att inhämta mer information om detta, säger han.
Han är tydlig med att EU:s kvalitetsstandard inte får åsidosättas.

Implementeringen av mobilitetspaketet har lett till klagomål från åkeriföreningar i Estland och Litauen som menar att deras åkerier drivs mot konkurs på grund av alla böter och sanktionsavgifter de tvingas betala när de inte kan leva upp till mobilitetspaketet. Och går det att leva upp till de nya reglerna i Sverige?
– Om det går eller ej beror på, men man måste se vilka förutsättningar det finns för transporter i de olika länderna. Det övervägandet måste åkerierna göra. Regelverket finns och ligger fast. EU har satt en gemensam ribba för vad som ska gälla och aktörer som tidigare har satt ribban lägre kanske inte längre kan finnas kvar och verka i exempelvis Sverige. Det är så det fungerar och så vill vi ha det. De som inte klarar den gemensamma marknadsvillkor samt kan ge rimliga villkor, kanske ska lämna den marknaden för att göra något annat man är bättre på, avslutar Erik Bergkvist.

I ett kommande nummer av den tryckta tidningen PROFFS får ni veta mer om Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist möter gärna väljare på plats. Här i Luleå. Foto: O-A Sikku.
Erik Bergkvist möter gärna väljare på plats. Här i Luleå. Foto: O-A Sikku.