Covid-19

Listar alla artiklar taggade med: Covid-19

Stockholm Truck Meet flyttas till september

Stockholm Truck Meet brukar normalt hållas i maj, men på grund av coronapandemin, covid-19, har arrangörerna beslutat att senarelägga årets upplaga av det populära eventet.
- Vi siktar nu på att genomföra utställningen den 4-5 september 2020 på Trosta Park, Arlanda, skriver Marielle Karlsson som ingår i arrangörsstaben, i ett pressmeddelande.
Budi 2021

Tvi tyckte chauffören om lastsäkringsböter

Trafikpolis Farid Umeflod i Helsingborg sitter i personalrummet på Långeberga kontrollplats och följer trafiken ute på E6 via tv-monitorer på väggen. Personbilstrafiken har minskat radikalt i dessa ”covid-19-tider” och även avstånden mellan långtradarna har ökat. Men trafiken är tillräckligt omfattande för att Farid och hans kollegor ska kunna fylla sina arbetsdagar. Vilket uppenbarligen inte uppskattas av alla.
Hultsteins

Fysiska utbildningar inom fordonsteknik via webinar

I kölvattnet av Covid-19 kommer nya initiativ. ProMeister ställer om sina fysiska kurser inom fordonsteknik till webinar där utbildare och kursdeltager möts via video över nätet. Första webinariet som erbjuds är ATI 2020 där ProMeisters utbildare berättar om aktuell teknikinformation, nyheter i branschen och svarar på kursdeltagarnas frågor direkt online.
Prenumeration 2020-09

Elmia Lastbil inställt

Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranschen flyttas Elmia Lastbil fram till 2021.
Budi 2021

Radiohjälpen ber om hjälp för ”coronainsatser”

Med anledning av den rådande pandemin ber Radiohjälpen allmänheten om hjälp för stödinsatser till äldre, personer med underliggande sjukdomar och andra särskilt sårbara grupper i Sverige. ”Genom en nationell katastrofinsamling startade Radiohjälpen för mer än 80 år sedan, och nu står vi i en annan allvarlig situation. Vi behöver akut bistå de människor som drabbas hårdast av viruset och isoleringen” säger Kristina Henschen, generalsekreterare på Radiohjälpen.
Daf

Livet som chaufför i Italien allt svårare

Covid-19 hade i början av mars tagit ett stadigt grepp om Europa och länder började stänga ner på olika nivåer. Sverige, liksom Storbritannien, fortsätte att hålla en lägre profil. Chaufför Oscar Persson såg det inte som ett ”självmordsuppdrag” att ta en trailer till norra Italien för att lossa och sedan lasta upp igen. Idag ser det dock annorlunda ut i Italien, berättar chaufför Sergio Grujic för oss.
Prenumeration 2020-09

Fordonstillverkarna kräver brådskande EU-åtgärder för att undvika ”irreversibel skada”

European Automobile Manufacturer Association (ACEA) har varnat för att COVID-19-pandemin kommer att få allvarliga konsekvenser för transport- och logistikbranschen utan brådskande åtgärder både på nationell- och EU-nivå.
VBG onspot

”Billigast möjligt” blev tidernas dyraste affär

Vi bör nog alla se coronaviruset, covid-19, som en prövning inför kommande, värre scenarion samtidigt som vi måste ta lärdom av vad som nu skett. Sverige och omvärlden ser allt tydligare bristerna som varit i många politiska beslut och som fört medborgarna mot en dyster tillvaro, med snabbt växande oro inför framtiden.
Hultsteins

Brittiska transportarbetares barn får gå till skolan

Brittiska transportarbetare är med på den brittiska regeringens nya lista över personer som bedöms ”kritiska för att kunna bemöta Covid-19” och vars barn därför kommer att prioriteras för att fortsätta gå i skolan.
Budi 2021

Fråga om YKB-dispens på Eneroths bord

Att coronaviruset covid-19 fått stora konsekvenser för samhället kan knappast ha undgått någon. I den situation som råder, är det av största vikt att transportflödet upprätthålls. Men för den chaufför som bokat in sig på en repetitionsutbildning i YKB, där kursen på grund av virusutbrottet ställts in, kan den direkta följden bli att parkera lastbilen och gå hem.
En dispens för chaufförer som hamnat i den situationen är troligtvis en nödvändig lösning. Frågan är om det kommer att bli så. Och just den frågan ställer nu riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Daf