Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Jimmy Ståhl (SD):

Hur tänker regeringen skydda transportnäringen i den ekonomiska krisen?

Sverigedemokraten Jimmy Ståhl har i en skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S) funderingar över hur regeringen kommer att agera för att skydda den sunda, svenska transportnäringen under den ekonomiska kris som nu råder, i coronapandemins kölvatten.
Jimmy Ståhl (SD).
Jimmy Ståhl (SD).

Jimmy Ståhl är bland annat ledamot i trafikutskottet. Han inleder sin skriftliga fråga till näringsminister Ibrahim Baylan med att konstatera att hela vårt samhälle har satts på prov till följd av den rådande pandemin och att många mindre företag har det svårt ekonomiskt.

Ståhl förklarar att den svenska åkerinäringen till stor del består av mindre företag, och att många av åkerierna mister sina transportuppdrag till utländska transportörer. Redan före coronakrisen var de svenska åkerierna utsatta för en osund konkurrens av aktörer som utför transporter utanför gällande regelverk. Situationen har inte blivit bättre med den rådande pandemin, menar Jimmy Ståhl.
Förare och åkeriägare vittnar om total misär ute på landets vägar och att situationen blivit än värre.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]


För att klara situationen
fram till dess ekonomin börjar fungera normalt igen krävs egentligen att sunda företag alltjämt kan utföra de transporter som krävs. I huvudsak är det inte ekonomiska stimulanser, utan att hålla efter den osunda marknaden. Tyvärr kommer många av våra svenska åkerier inte att finnas kvar om det inte införs kraftfulla åtgärder mot de osunda transportörerna, konstaterar Jimmy Ståhl.

Han skriver vidare att redan före det svåra ekonomiska läget, höjdes röster för att stävja fusket inom transportsektorn och detta har blivit än viktigare nu. Om sunda företag konkurreras ut är situationen än värre för landet efter coronakrisen. Inte nog med att sunda företag konkurreras bort från marknaden, vi blir dessutom beroende av osunda företag för våra transporter. Problemet slår alltså med dubbel kraft mot vårt samhälle, skriver Jimmy Ståhl.

Den skriftliga frågan ska besvaras av näringsministern senast den 1 april och lyder:
Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att ta för att skydda den sunda transportnäringen under rådande ekonomiska kris?

[pro_ad_display_adzone id=”221″]