Foto: Peter O'Connor aka anem

Brittisk advokatfirma: Skydda utsatta arbetare eller riskera åtal

Aktörer som tillåter eller pressar utsatta anställda att arbeta under Covid-19-pandemin kan riskera åtal, varnade en ledande advokatbyrå i Storbritannien denna vecka.

Varningen kom under ett webseminarium om inverkan av nya, statliga nödåtgärder för att hantera pandemin hos företag.

Webseminariet arrangerades av advokatbyrån Backhouse Jones som är specialiserad på transporttjänster. Seminariet tog upp frågor om hur transportaktörer ska hantera de nya reglerna kring avsteg från kör- och vilotidsreglerna under opandemin.

Som svar på en utredning rörande utsatta anställda, sade direktör Jonathan Backhouse att det finns en viktig hälso- och säkerhetsaspekt.
– Om en arbetsgivare tvingar en anställd som kan vara utsatt att arbeta och den anställde blir allvarligt sjuk, kanske till och med dör till följd av det denne kommer i ikontakt med under sitt arbete, kommer säkerligen en utredning att göras om varför arbetsgivaren insisterade på att föraren skulle arbeta, säger han till Motor Transport.

Seminariet tog även upp aktörernas problem med att betala lån på exempelvis fordon.
– Det är emellertid en affärsmässig uppgörelse mellan aktörerna och deras finansbolag och inte en fråga för regeringen, ansåg Jonathan Backhouse.

Jonathan Backhouse tog också upp regeringens långsiktiga plan där man avser att finansiera 80 procent av de anställdas löner om de permitteras under pandemin. Han underströk dock att detta endast kan komma ifråga om de anställda är permitterade och det inte finns arbete för dem.

Han säger att en anställd som är permitterad, inte kan arbeta på annat sätt för sin arbetsgivare eller någon annan under tiden de är permitterade.
– Pengarna ska inte användas till personer som arbetar och som du vill kunna ha tillgång till när pandemin är över, avrundade Jonathan Backhouse.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-25 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Backhouse Jones Covid-19 Kör- och vilotider Utsatta arbetare