Fordonstillverkarna kräver brådskande EU-åtgärder för att undvika ”irreversibel skada”

European Automobile Manufacturer Association (ACEA) har varnat för att COVID-19-pandemin kommer att få allvarliga konsekvenser för transport- och logistikbranschen utan brådskande åtgärder både på nationell- och EU-nivå.

De flesta av ACEA:s medlemmar har redan meddelat tillfälliga produktionsstopp på anläggningar på grund av sjunkande efterfrågan, brist på material liksom avsaknad av statliga åtgärder. Man står inför att Covid-19 ska drabba många av deras anställda med karantän som följd.

ACEA director general Eric-Mark Huitema.
– Det är uppenbart att det här är den värsta krisen som någonsin påverkat bilindustrin, medgav han i en intervju för Motor Transport.
När all tillverkning stannar och detaljhandelsnätet stängs, står sysselsättning för cirka 14 miljoner européer på spel, fortsatte han. De kräver kraftfulla och samordnade åtgärder på nationell- såväl som EU:nivå för att ge omedelbart likviditetsstöd till fordonstillverkare, deras leverantörer och återförsäljare.

De uppskattar de politiska åtgärder som redan har tillkännagivits, men det behövs nu även en brådskande dialog med Kommissionens ordförande för att göra två saker.
– För det första; att vidta konkreta åtgärder för att undvika oåterkalleliga och fundamentala skador på sektorn med permanent förlust av arbetstillfällen, kapacitet, innovation och forskningskapacitet. För det andra; bör Europa förbereda sig för att stimulera återhämtningen i vår sektor, vilken kommer att vara en viktig del av en snabbare återhämtning av den europeiska ekonomin i stort, säger Eric-Mark Huitema vidare.

Han betonade vikten av att hålla igång produktion och leverans av reservdelar liksom servicenät för fordon. Detta är väsentligt inte bara för att upprätthålla en vital logistik, utan även för att andra grupper såsom exempelvis räddningstjänst, ambulanser, brandmän, brottsbekämpning och hjälporganisationer ska kunna fortsätta att fungera.

Flödet av mediciner, livsmedel, bränslen, utrustning och försörjningsdelar över hela EU måste garanteras under alla omständigheter, betonade Huitema.

Över hela EU driver fordonstillverkare 229 fordonsmonterings- och produktionsanläggningar som direkt anställer 2,6 miljoner européer i tillverkningen. Den bredare bilsektorn erbjuder indirekta och direkta jobb för 13,8 miljoner människor i EU.
– Hälsan för de människor som är ryggraden i vår bransch samt deras familjer, är av största vikt för Europas biltillverkare, avrundade Eric-Mark Huitema, ACEA.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-23 14:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Acea Corona Covid-19 EU Fordonstillverkning Produktionsstopp