Bild hämtat från gruppens Facebook-sida. Bild hämtat från gruppens Facebook-sida.

Freedom Convoy Sweden 2022 – konvoj för ”människans frihet”

Freedom Convoy i Kanada visar hur mycket kraft som uppstår när människor förenas. Den 19 februari är det dags för Freedom Convoy Sweden då fordon från norr och söder ska mötas i Stockholm. Protesterna som framförs är en del av en global rörelse startad av vanliga människor. Budskapet man proklamerar är: Nej till vaccinpass, för rättigheten att bestämma själv över sin kropp och lägre bränslepriser. Pandemilagen måste skrotas då den saknar vetenskaplig grund och skatten på drivmedel ska ner med minst 70 procent.

Sedan 15 januari 2022 måste kanadensiska och mexikanska lastbilschaufförer vara helt vaccinerade mot covid-19 om de vill köra in till USA. Redan en vecka tidigare införde Kanada och Mexiko motsvarande regler för amerikanska lastbilschaufförer. Det blev den utlösande faktorn för Freedom Convoy då otaliga lastbilar begav sig till Kanadas huvudstad Ottawa för att protestera mot restriktionerna.

Hundratals lastbilar lamslår just nu Ottawa och regeringen har utlyst undantagstillstånd. GoFundMe säger, enligt BBC, att miljontals kanadensiska dollars har samlats in till de protesterande förarna.

I land efter land genomförs nu den ena Freedom Convoy efter den andra och när Freedom Convoy Sweden äger rum den 19 februari, är det fler länder som gör det samtidigt även i Skandinavien.

Freedom Convoy Sweden den 19 februari innebär att fordon av alla de slag kommer att köra från Sundsvall i norr och Ystad i söder för att träffas i Stockholm. Vill ni veta mer om evenemanget finns information att hämta via gruppens Facebook-sida. Även här pågår en insamling för att täcka exempelvis bränsle, mat och eventuella böter.
– I vår Facebook-grupp kan man också följa andra länders konvojer och demonstrationer i bild och film. Det är massiva demonstrationer, säger en talesperson för den svenska konvojen.

Personen berättar att Freedom Convoy är en del av en enorm global rörelse med människor som protesterar mot regeringars orättfärdiga politik.
– Pandemilagen ska skrotas då den saknar vetenskaplig grund, något som är viktigt att understryka, men nu erfar vi att regeringen vill ändra i befintlig lagstiftning och då implementera pandemilagen i alla fall. Skatten på drivmedel ska ner med minst 70 procent. Dessa krav har mycket stort stöd bland människor i Sverige. Vi är även emot medicinskt tvång, säger personen.

Men konvojen handlar om så mycket mer än pandemi- och bränsleskattefrågor, fortätter talespersonen. Det här är människor som har fått nog och vill ha en annan ordning i världen.
– Människorna har ett budskap till regeringarna, men även till media. Media måste börja berätta sanningen om vad som händer i världen istället för att mörka. I medias rapporteringar om konvojerna handlar det bara om att det är pandemirelaterade protester, men det är inte hela sanningen. Konvojerna handlar om så mycket mer. Det handlar om frihet. Människans rätt att vara fri, säger personen.

Via andra nätverk får talespersonen höra att andra protester kommer att genomföras på andra platser i Stockholm samma dag. Han nämner Österrikes ambassad som ett exempel.
– Österrike har infört vaccintvång och vägrar du, får du böter. Cirka två miljoner österrikare vägrar – hur ska de hinna bötfälla alla som vägrar vaccinet? Österrikarna kämpar för sin rätt, säger personen.

Talespersonen berättar att människor har tröttnat på att låta sig styras hur som helst av regeringarna, att bli pådyvlade höga skatter, restriktioner och andra krav.
– Allt syftar till att få och behålla kontrollen över människor. Det här är en kamp mellan globalisterna och vanliga människor som nu gör gemensam sak mot sina regeringar, säger talespersonen och pekar på att drivmedelspriserna är en viktig fråga i framför allt Sverige där även andra politiska beslut skadar såväl stora som små företag med målet att skapa ett beroende av en större centraliserad ekonomi.

En annan sak denna globala rörelse inte vill ha är polarisering som splittrar människor. Något personen menar att regeringar idag använder sig av.
– Det handlar om att söndra och härska, säger personen.

Med tanke på hur situationen i Kanada har utvecklats, går det att behålla kontrollen om det blir en stor grupp fordon och människor?
– Den absoluta majoriteten av dem som i Kanada slåss för sina rättigheter är inga extremister. Om andra grupperingar stör ordningen är det polisen som får ingripa, säger personen.

Med tanke på utvecklingen i Kanada frågar vi hur länge protesterna i Stockholm ska pågå?
– Vi siktar initialt på fyra till sju dagar och precis som i Kanada kommer mat- och varuleveranser inte att påverkas, säger personen.

Freedom Convoy Sweden har inlett en positiv dialog med polisen och man ska nu söka tillstånd för fyra platser – Österrikiska och kanadensiska ambassaden, Sveriges Television samt Mynttorget nära riksdagen.
– Där det är tvåfiligt har vi för avsikt att med fordonen blockera det ena körfältet, avrundar talespersonen.

Den 14 februari kommer en skrivelse med kraven att överlämnas till regeringen.