Thomas Morell (SD) till vänster vill av Mikael Damberg (S) till höger, veta varför justering av energiskatter inte genomförts som utlovat. Foto: Riksdagen/Regeringen (montage). Thomas Morell (SD) till vänster vill av Mikael Damberg (S) till höger, veta varför justering av energiskatter inte genomförts som utlovat. Foto: Riksdagen/Regeringen (montage).

Morell vill ha svar om utebliven justering av skatten på bränsle

När reduktionsplikten infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna. Detta beskrevs bland annat i regeringens promemoria ”Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle”. Så har inte skett. Bilisterna har drabbats av stora kostnadsökningar.

Så inleds ett pressmeddelande från Riksförbundet M Sverige vilket har fått riksdagsledamot Thomas Morell (SD), att skriva en interpellation riktad till finansminister Mikael Damberg (S).

Han skriver; Bränslepriserna i Sverige är en tung börda för privatbilister, men också för landets åkerier. Sverige har i dag världens högsta dieselpris, och vid horisonten kan vi se ytterligare prisökningar på grund av den planerade höjningen av reduktionsplikten.

Löftet till landets bilister har ännu inte infriats och med rätta ställer sig bilister och åkeriägare frågan: Varför?

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa följande fråga till finansminister Mikael Damberg:
”Avser ministern och regeringen att sänka energiskatterna i enlighet med det löfte som utställdes i samband med införandet av reduktionsplikten?”

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-16 09:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleskatt Drivmedelsskatt Reduktionsplikt Regeringen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna