Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt – men endast några månader

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Förslaget är en följd av M och KD:s budgetreservation som riksdagen röstade igenom hösten 2018. Regeringen väljer dock att tidsbegränsa det slopade skattetillägget till och med 31 december 2019.

Sedan 2017 höjs årligen skattebeloppet för bensin och diesel med ett extra tillägg på två procent, utöver en höjning utifrån konsumentprisindex. Enligt den budgetreservation som riksdagen röstade igenom 2018 ska den så kallade överindexeringen av bensin- och dieselskatten slopas från 1 juli 2019. Enligt det förslag som regeringen nu har lagt fram slopas skattetillägget, men bara fram till årsskiftet.

Regeringen föreslår samtidigt att koldioxid- och energiskatten för diesel i arbetsmaskiner och skepp och vissa båtar sänks under samma tidsperiod. Även detta är en följd av budgetreservationen.

Tre partier har invändningar och reserverar sig mot förslaget. Moderaterna anser att de som är beroende av bilen för sin försörjning inte ska missgynnas av en extra hög skatt på bensin och diesel och att skattetillägget bör slopas även efter årsskiftet.

Sverigedemokraterna anser att jordbrukets lönsamhet måste öka och att dieselskatten för jordbruksmaskiner bör ligga på så lågt som EU:s regelverk tillåter.

Vänsterpartiet menar att en minskad skatt på bensin och diesel är ett avsteg från Sveriges miljö- och klimatpolitik om att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan.

C, KD och L stödjer regeringens förslag, men framför synpunkter i så kallade särskilda yttranden.

Preliminär dag för debatt och beslut är satt till den 28 maj.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-16 14:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleskatt Ekonomi Överindexering Skatter