Företaget som tömde papperskorgar åt kommunen passade nog själv bra i nämnda korg. Företaget som tömde papperskorgar åt kommunen passade nog själv bra i nämnda korg.

Trots ”öppet mål” – ärendet läggs ner

Under sensommaren 2023 skrev Eskilstuna kommun två avtal med ett företag om att klippa gräs, men även om att tömma papperskorgar. Företagets fordon lämnar en del att önska visuellt och de som utför arbetet är av indiskt ursprung. Detta väcker Eskilstunas yrkestrafikgrupps intresse.

Bilinspektör Patrick Zetterberg ser i under sensommaren 2023 en lätt lastbil köra runt och tömma papperskorgar. Fordonet har sett bättre dagar. Vid en slagning visar sig fordonet vara svenskregistrerat och tillhör ett företag med representation i Sverige.

Zetterberg får en magkänsla som säger att allt nog inte står rätt till varför man utför en kontroll. Och visst var magkänslan rätt när de två männen, anställda av företaget, som utför arbetet inte har rätt att arbeta i Sverige och blir därför utvisade.
– Fordonet de använder är det bland annat skatteskulder på samt körförbud. Dessutom saknas yrkestrafiktillstånd, säger Patrick Zetterberg.

En vecka senare träffar de på ytterligare ett fordon från samma företag som också det utför uppdrag åt Eskilstuna kommun. Den här gången har föraren i alla fall rätt att arbeta i Sverige, men fordonet har samma brister som det tidigare.

Nu rapporteras Eskilstuna kommun för brott mot beställaransvaret, men ärendet lades av åklagaren ner för ett par veckor sedan, något som Patrick Zetteberg upplever som en besvikelse.

Vi har i dag ett regelverk på plats för beställaransvaret, men ännu har, vad vi erfar, ingen beställare dömts. Kanske skulle detta ärende kunna bli det första?
– Det skulle man kanske kunna förvänta sig. Det är ju ”öppet mål”. Men åklagaren lägger ner ärendet och jag känner en uppgivenhet inför att åklagare så frekvent avstår från att driva dessa ärenden, säger Patrick Zetterberg.

En av anledningarna till åklagarens agerande som Zetterberg har fått till sig, är att företaget inte längre finns och därmed läggs ärendet ner.
– Jag förstår inte varför företaget spelar en så avgörande roll i att driva ärendet om beställaransvaret. Företagets brister har vi ju rapporterat. Åklagaren behöver inte driva olaga yrkesmässig trafik eftersom företaget är borta. Det är ju kommunens roll som beställare i upphandlingen som är det viktiga, säger Patrick Zetterberg.

Zetterberg menar att kommunen gjort sig skyldig till ett oaktsamhetsbrott, inte ett uppsåtsbrott. Vi minns ärendet med lantbrukstraktorer som i Eskilstuna utförde entreprenadtjänster på en byggarbetsplats. Även det lades ner och när vi talade med åklagaren sade han att de inblandade saknade uppsåt för det de gjorde.
– Men det var inget uppsåtsbrott i min mening. Även det var ett oaktsamhetsbrott, säger Zetterberg.

Vi tar kontakt med Eskilstuna kommun och deras förklaring lyfter ett problem vi exempelvis ser hos de stora speditörerna, nämligen att den man har avtal med i sin tur lägger ut uppdraget på en annan underleverantör.

Eskilstuna kommun hade två avtal med en leverantör. Ett för det aktuella arbetet och ett för gräsklippning.
– Så snart vi genom polisen fick kännedom om att fordonen stoppats frös vi avtalen med vår leverantör och vi krävde att de skulle förklara sig, säger Eskilstuna kommun.

Kommunens leverantör kunde inte annat än erkänna att de tagit in en egen underleverantör.
– Detta har de gjort utan att säga något till oss, säger Eskilstuna kommun.
Kommunen häver därefter båda avtalen med leverantören.

Det här kunde landat riktigt illa för kommunen, något kommunen är väl medveten om. Vi frågar vad de tar med sig av denna erfarenhet och de svarar att man arbetar mycket med arbetslivskriminalitet.
– Vi håller på att bygga upp bredare samarbeten, inte minst med myndigheter, när det gäller alla former av upphandlingar. Vi kommer nu även att ha fördjupade leverantörsgranskningar vid upphandlingar och vi håller på att skapa en bättre uppföljningsmetodik, säger Eskilstuna kommun.

Den här gången blev det inga påföljder för kommunen och förhoppningsvis förvaltar man erfarenheten väl för att slippa dylikt i framtiden.

Patrick Zetterberg känner dock ändå en viss besvikelse och sammanfattar med att åter säga hur tungt det är att lägga ner mycket arbete på ärenden där det finns ett tydligt regelverk när åklagare ändå lägger ner ärendena.
– Är det för att åklagarna inte vill driva dessa ärenden? Eller är det kanske så att de inte klarar av det, frågar sig Patrick Zetterberg som tycker detta påverkar motivationen att göra ett bra arbete och att känna arbetsglädje.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-29 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Beställaransvar Bilinspektör Eskilstuna Kommun Polis Underleverantör Utlänningsärende