Genrebild, Proffs/arkiv. Genrebild, Proffs/arkiv.

Sollefteå: Regler för a-traktorer bör vara rimliga

Sollefteå kommun har anställt två flickor för att hjälpa till med de äldre i kommunen och därmed avlasta ordinarie personal under sommaren. De har sedvanliga uppgifter som städning och umgänge, men de handlar även mat åt de äldre och transporterar detta med sin egen a-traktor. Ersättning för användandet av fordonet får de via ett kollektivavtal och det är här det kan finnas en gråzon. Sollefteå kommun vill se mer flexibilitet i regelverken.

Redan under pandemin kunde vi läsa om att ungdomar med a-traktorer hjälpte samhället med olika former av transporter. Oavsett hur bra initiativen är, kringgärdas a-traktorer av regelverk av vad man med ett sådant får och inte får göra. En del handlar om yrkesmässig trafik vilka kräver trafiktillstånd och det fördyrar fordonsförsäkringen avsevärt.

Sollefteå kommun vill se fler unga söka sig till vården och då inte minst äldreomsorgen där personalstyrkan är liten och i behov av tillskott. Därför har kommunen anställt de två 15-åriga flickorna Molly och Jennifer som har till uppgift att bland annat städa, umgås med de gamla och inhandla varor till dem. Varorna transporteras med deras a-traktor vilket de får ersättning för utöver lönen.

Precis som en av flickorna i artikelns videoinslag säger får de inte lasta särskilt mycket i a-traktorn. Om flickorna kopplar till ett släp får de emellertid lasta mer, men då endast så kallat ”eget gods”. Mer information om regelverket som a-traktorer omfattas av finner man på Transportstyrelsens hemsida.

Vi kontaktar Sollefteå kommun för att fråga om hur upplägget ser ut för flickorna, inte minst för att man har för avsikt att utöka verksamheten nästa år. Oavsett om initiativet är fint finns det regelverk som omfattar a-traktorer, har ni kontrollerat att ert upplägg faller inom ramen för regelverket?
– Nej, vi har inte nagelfarit reglerna utan mer kopierat andra kommuner som gjort som vår, säger Majed Safaee, kommunstrateg i Sollefteås.
Man bekräftar att flickorna är anställda av kommunen och att de får ersättning för användandet av sitt fordon enligt kollektivavtalet för detta.

När vi talar med en trafikpolis i en yrkestrafikgrupp säger denne att det är i sin ordning att flickorna kör med sitt fordon till arbetsplatsen, men kör de exempelvis varor mot ersättning, bör de landa i samma kategori som exempelvis Foodora som har trafiktillstånd på vilka fordonen som körs anmäls. Att ha ett fordon på ett trafiktillstånd gör att försäkringskostnaden går upp med 100 procent. Men regelverket är inte helt tydligt.

Kommuner och andra försöker minska utsläppen. Varför kan flickorna inte i stället utrustas med en elcykel med transportlåda eller en mopedbil på samma sätt som exempelvis Postnord har för sina ”sista milen-leveranser?
– Vår kommun är stor till ytan och affärerna ligger inte ”runt hörnet”. Det viktiga i satsningen är att få fler unga in till vården och låta dom kombinera det med något de tycker om. Att ge dom varsin cykel och säga att de ska cykla i en kommun med djupa dalgångar genom ett regnigt juli skulle inte göra yrket så attraktivt, säger Majed Safaee.

Det finns företag med trafiktillstånd och som har som levebröd att göra fossilfria leveranser som affärsidé. Konkurrerar inte ert upplägg med dessa?
– De transporter som ungdomarna utför är inte något som vi hade lagt ut på andra företag. Det är så små volymer och transporterna är inte heller det primära syftet. Det viktigaste är att de får en positiv kontakt med äldreomsorgen och väljer det som yrke efter utbildning, säger Safaee.

Ni ser alltså inte flickornas transporter som yrkesmässig trafik?
– Nej, dels för att vi likställer detta med att arbeta inom hemtjänsten då de även utför andra uppgifter. Det viktigaste att ungdomarna får testa på äldreomsorgen på sina villkor. De får göra något som de tycker om, köra EPA, och samtidigt testa att arbeta inom äldreomsorgen. Om de i den processen kör några matkassar ser vi som underordnat, säger Safaee.

Det finns ett beställaransvar som omfattar transporter och det är här det finns en ”gråzon” om vem som är beställare. Vem anser kommunen är den som har beställaransvaret för transporterna flickorna utför?
– Det är helt och hållet kommunen. Det är vi som anställer ungdomarna och vi som ger dem uppgifterna som ska utföras, säger Safaee.

Sollefteå kommun säger i artikeln att de har för avsikt att utöka denna verksamhet nästa år. Kommer ni att granska regelverket nu när vi lyft frågan?
– Det är något vi får titta på. Det viktigaste för oss är att ungdomarna får komma in i äldreomsorgen och någon variant av detta kommer vi att fortsätta med, säger Safaee.

Tycker ni att det borde finnas undantag för den här typen av verksamhet om den inte faller inom ramarna för gällande regelverk rörande a-traktorer och kommer ni i så fall att driva frågan vidare?
– Absolut. Någonstans borde dessa lagar ha en viss rimlighetsrekvisit. Att ungdomar några veckor per år får kombinera EPA-körande med att arbeta inom hemtjänsten borde inte kunna anses utgöra yrkesmässig trafik. Jag har svårt att se att det skulle vara lagstiftarens intention.
Äldreomsorgen i hela Sverige står inför enorma personalutmaningar och alla sätt som vi kan locka ungdomar att se äldreomsorgen som ett framtidsyrke kommer att behövas, avslutar Majed Safaee på Sollefteå kommun.