Årets entreprenör heter Ekdahl

Ralf Ekdahl, vd på Ekdahls Åkeri med huvudkontor i Malmö, var inte bara glad, han var också stolt då han tog emot priset som Årets Entreprenör ...
Nokian

Sex miljoner Ford Transit

- Med sex miljoner producerade fordon under 45 år är Fords Transitmodell den längst levande Fordmodellen i Europa och en av de mest succéfyllda ny...
Åkaren i Sverige

Schenker kör ölet till World Beer Cup

I början av april månad i år var DB Schenker ansvarig för transporterna av 3 400 ölsorter från 30 tyska bryggerier till World Beer Cup i Chicago...
Aspök

Nya bilar rekordsnabbt klimatbättre

2009 minskade i genomsnitt koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige med 5,3 procent, från 174 till 165 g/km, med kommunvisa variationer mellan 1...
Hultsteins

Förnybara drivmedel ökade 2009

År 2009 minskade både bensin- och dieselanvändningen, liksom E85, men andelen förnybart i transportsektorn ökade till 5,4 procent mot 4,9 procent...
Mabi_2020-02

Dansk kilometerskatt allt mer aktuell

Den danska regeringen, i samarbete med Dansk Folkeparti, lanserade nyligen nya skatter som bland annat innehåller så kallade gröna avgifter på las...
VBG onspot

Skatt på biogas avskaffas

Från 1 januari 2011 avskaffas skatten på biogas som säljs till konsument, vilket med nuvarande gasförbrukning kostar staten 15 miljoner kr/år. I ...
Hultsteins

Riksrevisionen granskar biodrivmedelsstimulans

Riksrevisionen ska undersöka vilken effekt skatteundantagen för etanol och biodiesel gett och om skattebefrielsen är ändamålsenlig utifrån riksd...
VBG onspot

Höjda krav på biobränslen

Alla bränslebolag i Storbritannien måste sälja minst 3,5 procent biobränslen, upp 0,25 procent mot i fjol. Från slutet av 2010 ska klimatpåverka...
Aspök

Självbromsande Volvo bromsade inte

När Volvo Personvagnar skulle demonstrera det nya säkerhetssystemet Pedestrian Protection föll det sig inte bättre än att bilen körde in i ett s...
Åkaren i Sverige