500 kilo bröllopsutrustning måste lastas av på kontrollplats Karleby. 500 kilo bröllopsutrustning måste lastas av på kontrollplats Karleby.

Svenskt fordon, svensk förare – total språkförbistring

Antalet överlastade lätta lastbilar som trafikerar våra vägar tycks vara fler än de som inte är överlastade. Vi ser även samma problematik bland lätta hästlastbilar. När det gäller godstransporter kan en kontroll ta tid i anspråk, men om fordonet är svenskt och föraren svensk medborgare borde en kontroll kunna genomföras relativt snabbt. ”Har man ett svenskt körkort bör man rimligtvis kunna läsa vad det står på vägmärkena”, säger biinspektör Jonas Nordin.

Bilinspektör Jonas Nordin i Västerås delar med sig av en kontroll av en svensk lätt lastbil den 20 juni i Västerås. Kontrollen hamnar i kategorin ”mycket tidskrävande”. Dock inte på grund av att det är svårt att komma fram till vad som är fel utan istället handlar det om att kunna kommunicera med föraren för att information och att sedan förklara vad som är fel samt påföljderna av detta.

Det första föraren gör när han ser Nordin sticka ut polisspaden genom rutan är att han tvärnitar ute på E18.
– Jag får vinka bra mycket för att han ska förstå att han ska följa efter mig in på Karleby kontrollplats säger Nordin.

Föraren visar ett svenskt körkort som bytts in från ett italienskt. Han har kommit till Sverige 2016 och fick uppehållstillstånd 2019.
– Han har alltså varit i Sverige i minst sex år och kan inte ett ord svenska och engelskan är extremt dålig, säger Nordin.
På grund av språksvårigheterna tar det ungefär 20 minuter att få reda på var han lastat och vart han är på väg med sakerna. Föraren är emellertid glad och stolt över att han har lärt sig tala italienska i väntan på möjligheten att kunna komma till Sverige.
– Italienska är kanske inte det mest gångbara språket i Norden, säger Jonas Nordin.

Föga överraskande är fordonet även överlastat och av lasten, bestående av dricksglas och diverse bröllopsattiraljer, får 500 kilo lastas av på kontrollplatsen innan föraren kan fortsätta tillsammans med en böteslapp på 2 000 kronor.

Att poliser och bilinspektörer hanterar språkbarriärer är en del av deras vardag när de kontrollerar förare från andra länder. Men denna förare är svensk medborgare och har varit i Sverige flera år och kanske borde vissa kunskaper i det svenska språket kunna förväntas?

Nordin tycker inte det är orimligt att ställa rimliga språkkrav på personer som bosätter sig i Sverige.
– Om jag flyttar till ett annat land är det självklart för mig att lära mig språket så fort jag kan, säger Jonas Nordin.

Han tycker det är orimligt att en kontroll av ett svenskt fordon med en svensk medborgare ska ta så här mycket tid i anspråk enkom på grund av språkförbistring.
– Det blir ett onödigt slöseri med de små resurser vi har. Har man ett svenskt körkort bör man rimligtvis kunna läsa vad det står på vägmärken, avslutar bilinspektör Jonas Nordin.

Att gods lastas av efter överlast är inget ovanligt, men i detta fallet är godset av en mer ovanlig sort.
Att gods lastas av efter överlast är inget ovanligt, men i detta fallet är godset av en mer ovanlig sort.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-22 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Körkort Lätt Lastbil Överlast Överlastavgift Polis Språkkunskaper