Nya regler för klampning av fordon

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att fordon som körs av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med så kallad klampning om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll. Syftet är bland annat att säkerställa att utländska förare betalar avgifter när de inte följer reglerna och att främja en sund konkurrens mellan aktörerna. Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Riksdagen beslutade också att rikta två tillkännagivanden med uppmaningar till regeringen att den bör:
tillsätta en utredning som ser över om den nuvarande tidsgränsen kan tas bort och låta klampningen gälla till dess att skälet för klampningen har åtgärdats
– se över behovet av att i större utsträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter som kontrollerar yrkestrafiken

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Tillkännagivande om det som utskottet anför om förlängd tidsgräns för klampning och möjlighet till klampning vid fler typer av lagöverträdelser. Tillkännagivande om att se över behovet av att i större uträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter när det gäller kontroll av yrkestrafiken. Bifall till motionsförslag om ovanstående.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-22 14:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Klampning Klampning på Riktigt Polis Regeringen Riksdagen Socialdemokraterna Transportstyrelsen