"Tillväxten av nya jobb, när den nu kommer, kan inte förväntas ske i de regioner som idag är beroende av fordonsindustrin", skriver Mats Larsson i sin debattartikel. Foto: Tesla. "Tillväxten av nya jobb, när den nu kommer, kan inte förväntas ske i de regioner som idag är beroende av fordonsindustrin", skriver Mats Larsson i sin debattartikel. Foto: Tesla.

Elektrifieringen hotar Europas arbetsmarknad och ekonomi

Mats Larsson har grundat GET Institute och författat sju internationellt publicerade böcker om omställningen till elfordon. Han har i en debattartikel framfört att omställningen till elfordon hotar Europas arbetsmarknad och ekonomi. Han är även kritisk till den ambitiösa plan EU lagt upp för elektrifieringen.

Han lyfter att Sverige behöver expandera sin elproduktion, men säger samtidigt att det inte är den enda viktiga aspekten av hållbarhetsomställningen. System för elfordon är en komplex aspekt av elektrifieringen och kommer att kräva stora investeringar inom flera områden samt engagemang från ett stort antal företag och organisationer som måste göra investeringar som de flesta idag inte är förberedda på. Exempelvis stora mängder el, förstärkt elnät och investeringar i laddinfrastruktur tillsammans med utbildning för dem som ska genomföra och driva omställningen.

Han ser Sverige tillsammans med Finland som länder i Europa som bäst kan klara omställningen till elfordon, men noterar att inte ens de länderna kan klara elektrifieringen enligt EU:s lagda plan. För vissa länder är det redan nu helt uteslutet att klara den lagda planen för elektrifiering. ”Vem ska föra fram den obekväma sanningen till EU:s politiker”, frågar han och pekar på att även om effekten är ett problem, är även tillgången till el en svårighet.

Han ifrågasätter hur omställningen ska skapa många nya jobb eftersom han ser att det ”finns inga planer för hur den omställningen ska gå till och det saknas både effekt och el för att säkerställa laddmöjligheterna för alla fordon”. Det saknas även finansiering för alla investeringar i elfordonssystem och teknikutveckling som krävs för att omställningen ska lyckas.

Vill du läsa hela Mats Larssons upplysande och intressanta debattartikel, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-11 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Elektrifiering Elfordon Elproduktion EU Laddinfrastruktur Mats Larsson