Foto: DB Schenker/arkivbild. Foto: DB Schenker/arkivbild.

Nya regler för lastbilar påskyndar omställning till elfordon

Regeringen har beslutat om lättnader i kraven när det gäller transporter med lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Det blir snart möjligt att söka tillstånd för att köra tyngre lastbilar på B-körkort. Gröna transporter på upp till 7,5 ton kommer också att undantas kör- och vilotidsreglerna enligt vissa kriterier.

Bristen på förare med behörighet att köra tyngre elfordon utgör ett hinder för den gröna omställningen av transportbranschen.
– Med detta beslut där nya regler om försöksverksamhet kommer på plats redan den 1 juli underlättas elektrifieringen av godstransporter genom att fler förare får möjlighet att köra tyngre elfordon, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Lätta lastbilar används i dag för ett stort antal godstransporter, till exempel för paketleveranser. Omställningen av dessa transporter behöver påskyndas och där är elektrifieringen är en viktig del.

Ett hinder är att exempelvis el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Detta försvårar en snabb elektrifiering eftersom det dels råder brist på förare med C-körkort, dels innebär ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.

Regeringen har därför beslutat att från den 1 juli 2024 tillåta en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.

Även om körkortskravet lättas så omfattas dessa fordon, på grund av sin vikt, av de trafikregler som gäller för tunga lastbilar.

Regeringen har också beslutat om en förordningsändring från 1 juli 2024 som gör det möjligt att genomföra godstransporter med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat utan att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Syftet med detta är införa ytterligare lättnader för gröna godstransporter.