CO2-utsläppen från diesel ökar kraftigt vid nyår. Protos har ambition att minska sina utsläpp och tar hjälp av CarbonLoop från Energifabriken. CO2-utsläppen från diesel ökar kraftigt vid nyår. Protos har ambition att minska sina utsläpp och tar hjälp av CarbonLoop från Energifabriken.

Sänkt reduktionsplikt kräver nya lösningar

När reduktionsplikten sänks den 1 januari 2024 till EU:s miniminivå ökar koldioxidutsläppen från Sveriges transporter och det blir i ett slag svårare för många företag att nå sina klimatmål. Till dem hör livsmedelsföretaget Protos, som möter utmaningen med hjälp av den nya tjänsten CarbonLoop. Tjänsten knyter samman företag med betalningsvilja för förnybart drivmedel med dem som har tillgång till det, genom att låta en part betala för klimatnyttan och en annan part köra på det förnybara drivmedlet.

Svenskägda Protos är fast beslutna om att halvera sina utsläpp från transporter till 2030. De utforskade därför alternativa åtgärder och fann en ny möjlighet med hjälp av CarbonLoop, en tjänst som utvecklats av företaget Energifabriken.

Protos kommer att använda CarbonLoop för de volymer fossil diesel de har svårt att ersätta på annat sätt, för att gradvis gå över alltmer på enbart förnybart drivmedel.
– Det kommer ha stor effekt på vårt hållbarhetsarbete, då transporter utgör vår största utsläppskälla näst efter primärproduktionen av kött. Vi hoppas även på att andra ska bli inspirerade att göra liknande åtgärder, säger Thomas Östlund, vd på Protos.

CarbonLoop går till så att en part betalar för klimatnyttan och kan redovisa lägre utsläpp medan en annan part kör på det förnybara drivmedlet, men redovisar det som fossilt. På så sätt skiljs klimatnyttan från den faktiska användningen, så att företag med vilja att bidra i omställningen kan driva på utfasningen av fossila drivmedel.

CarbonLoop är inte klimatkompensation som sker i ett annat land inom ett helt annat område. Utsläppen från transporterna minskar genom att det fossila drivmedlet ersätts med biodrivmedel som tillförs den svenska energimixen. Systemet är helt transparent och verifierbart. Kunden får all information om tankningar som görs med det förnybara drivmedlet, säger Charlotte Elander, vd på Energifabriken.

Metodiken bakom CarbonLoop bygger på klassisk massbalans och konsultföretaget 2050 Consulting har kontrollerat att allokeringen av emissionsvärden linjerar med rådande regelverk. Axel Lindfors Bitr. Universitetslektor på avdelningen för Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet har granskat att principen bakom metodiken är sund ur ett systemperspektiv.

Så här fungerar CarbonLoop
1) Ett externt åkeri ersätter fossil diesel med ett förnybart alternativ, HVO100, RME eller el.
2) Åkeriet behåller inte klimatnyttan, den separeras från drivmedlet i enlighet med regelverk som GHG-protocol och Science Based Targets initiative.
3) Ett företag som vill minska klimatpåverkan från transporter köper klimatnyttan och får då ett personligt, tredjepartsgranskat certifikat, vilket säkerställer att inte samma volym sålts flera gånger.
4) Energifabriken rapporterar utanför reduktionsplikten. Det innebär att den volym förnybart drivmedel som säljs inte rapporterats för att uppfylla en nationell kvot, dvs klimatnyttan är helt additionell.
5) Mer förnybart har tillförts den svenska energimixen och vi har ökat takten till ett förnybart samhälle.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-19 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CarbonLoop CO2 Förnyelsebar Energi Fossilfritt Klimatomställning Miljö Protos Reduktionsplikt