Elgiganten Logistik startar flöde med HCT-ekipage

I dag den 1 december, blir delar av det allmänna svenska vägnätet godkänt för lastbilsekipage med en längd upp till 34,5m. Elgiganten Logistik tillsammans med InQuire, har under hösten legat i startgroparna för att vara redo att dra nytta av dessa HCT, High Capacity Transport- eller DUO-fordon som de också kallas. Detta skapar förutsättningar för mer kostnadseffektiva transporter och minskad miljöbelastning genom väsentligt större volymer per transport. Flödet startas upp mellan Jönköping och Finland.

Elgiganten Logistik samarbetar sedan 10 år med InQuire, ett LogTech-företag med ambition att alltid ligga i framkant, oavsett om det gäller att driva på för bättre villkor för chaufförer, mer hållbara transporter, eller som i det här fallet, att använda den senaste tekniken för ökad energieffektivitet och därmed lägre kostnader.

I ett initiativ under namnet SDC, Sustainability Distribution Concept, samarbetar de båda företagen när det gäller användande av nya bränsleslag som exempelvis el och vätgas i kombination med största tillåta lastbärare.

Som ett led i detta arbete startar Elgiganten Logistik i dag, tillsammans med InQuire och den finska transportören Ahola Transport, upp ett flöde från Elgiganten Logistiks nordiska distributionscentral i Torsvik, söder om Jönköping, till butiker och terminaler i Åbo och Helsingfors-området. För ytterligare minskad miljöbelastning är detta ekipage utrustat med en e-trailer, en trailer med en egen el-motor, för minskad bränsleförbrukning.

De långa ekipagen har dock även mött kritik och då inte minst på grund av axelavstånden och kombinationerna. Även från åkarhåll där kritiken handlar om bland annat att HCT är dåligt anpassat till svensk åkerikultur.

När vi frågar Transportstyrelsen om hur väl testat exempelvis axelavstånden är och då inte minst på vinterväglag, blir svaret att ”det får tiden utvisa”.

Läs även: Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilsekipage idag

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-01 13:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Ahola Duo-ekipage Elgiganten Godstransport HCT Långa Lastbilar Miljö