Scania och Sennder Technologies skapar JUNA

Scania och det tyska teknologiföretaget Sennder skapar Juna i ett avtalsbaserat samarbete, ett så kallat joint venture, som förenklar skiftet till elektriska transporter.

Genom att kombinera Sennders avancerade teknologi med Scanias premiumutbud av elektriska lastbilar, introducerar Juna en banbrytande ”pay-per-use”-modell som ger transportföretag tillgång till ellastbils-lösningar samt en garanterad intäkt.

Den flexibla servicemodellen tar bort förskottskostnader och potentiella problem med restvärde, vilket gör det lättare för transportföretag att byta till elektriska lastbilar. Genom att erbjuda tillgång till garanterade uppdrag på Sennders digitala plattform säkerställer Juna förutsägbarhet för sina kunder. Juna, som precis börjat samarbeta med en första kund, driver elektrifieringen av vägtransporter och tillgodoser den ökande efterfrågan på hållbara transporter.

Juna ska bana väg för elektriska lösningar inom vägtransporter i hela Europa. Företaget, som nyligen lanserades i Tyskland, vill främja användningen av elektriska lastbilar för att påskynda övergången till en hållbar logistikindustri, i linje med ACEA/PIC:s uttalande: ”till 2040 ska alla nya kommersiella fordon som säljs vara fossilfria”.

Samarbetet banar väg för en storskalig användning av elektriska lastbilar som, i nominellt värde, är två till tre gånger dyrare än motsvarande diesellastbil. Genom att erbjuda tillgång till garanterade uppdrag på Sennders digitala plattform minskar Juna hindren att använda elektriska lastbilar, inklusive de ekonomiska utmaningar som är förknippade med höga initiala kostnader, restvärde och teknikrisk.

Juna ger transportföretag möjlighet till förutsägbarhet genom garanterade inkomster. Genom att kombinera Scanias elektriska lastbilar och skräddarsydda tjänster med Sennders teknologi att koppla ihop små och medelstora transportföretag med stora speditörer, nyttjar Juna styrkan hos båda företagen för att accelerera minskningen av koldioxidutsläppen i Europa.

Den innovativa modellen är ett helhetserbjudande som inkluderar elfordon, reparation, underhåll, försäkring, digitala tjänster och analystjänster. Förutom användningsbaserade avgifter och garanterat nyttjande optimerar Juna sina kunders elektrifieringsstrategier genom dataanalys och simulerar lämpliga rutter för elektriska lastbilar.

Genom att ta bort risker förknippade med övergången till elektriska lastbilar och att effektivisera verksamheten kommer JUNA spela en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen och snabba på övergången till lågutsläppstransporter.

Ett framgångsrikt pilotprojekt har nyligen lanserats. Den första kunden använder en elektrisk lastbil som laddas med förnybar energi. Den presterar precis som sin dieselföregångare. Med potential att nå en årlig minskning av motsvarande 93 ton CO2-utsläpp enbart för denna lastbil, kommer pilotens omfattning utökas till att omfatta fler rutter under 2024. Pilotprojektet använder befintlig offentlig laddinfrastruktur och kostnaden per kilometer är jämförbar med att köra på diesel.

De två parterna undertecknade samarbetsavtalet i maj i år och har erhållit nödvändiga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-08 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Avkarbonisering CO2 Elektrifiering Ellastbil Juna Klimatomställning Scania Sennder Technologies