Foto: Milei.vencel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Foto: Milei.vencel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Ungern vill begränsa antalet underleverantörer i leveranskedjor

Den ungerska regeringen överväger att begränsa antalet underleverantörer i leveranskedjor. Man vill också fastställa en minimiavgift för service och förbättra gränsövergångar och transitkapacitet. Detta sade Ungerns minister för ekonomisk utveckling i förra veckan när han redogjorde för regeringens planer för att utveckla logistiksektorn.

Logistik- och transportsektorn står för närvarande för 5 procent av Ungerns BNP. Till 2030 kan siffran stiga till 10 procent till, sade minister för ekonomisk utveckling Márton Nagy vid en konferens i Budapest förra veckan.

Enligt den ungerska nyhetsbyrån betonade ministern att inflödet av utländska direktinvesteringar (FDI) kommer att öka exportens andel av BNP från 70 till 100 procent till 2030, medan andelen tillverkning kommer att öka från 20 till 30 procent. ”Med ökad tillverkningskapacitet är det viktigt att de ökade logistiska uppgifterna tillhandahålls av inhemska aktörer”, sade Nagy. Smidiga gränspassager för logistiksektorn är viktigt.

Ungerns roll som transitland är av stor vikt eftersom landet är inträdespunkten till EU för tre rutter. Kriget i Ukraina har förstärkt Ungerns roll i detta.

Regeringen samarbetar med industrin om ett paket med förslag som rör utsläppen från logistik- och transportsektorn. I det arbetet inkluderas att begränsa antalet underleverantörer i transportkedjan, fastställa minimiavgifter för service och att förbättra gränsövergångar och transitkapacitet till att säkerställa snabbare tillgång till Europeiska unionen.

Vill du läsa hela artikeln, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-16 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Godstransport Logistik Transitland Transport Underleverantörer Ungern Vägtransport