Fordonen finns, men var finns exempelvis den nödvändiga infrastrukturen och de ekonomiska incitamenten för köparna? Fordonen finns, men var finns exempelvis den nödvändiga infrastrukturen och de ekonomiska incitamenten för köparna?

CO2-mål ouppnåeliga utan möjliggörande förutsättningar

CO2-målen är ouppnåeliga utan möjliggörande förutsättningar varnar europeiska lastbils- och busstillverkare. European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), upprepar sitt krav på en lämplig CO2-reglering för lastbilar och bussar.

Trots fordonstillverkarnas orubbliga engagemang för att minska koldioxidutsläppen och rekordstora investeringar i fordon med nollutsläpp, är de föreslagna målen fortfarande alltför ambitiösa om de inte åtföljs av ett robust stöd för att skapa nödvändiga förutsättningar.

Som en reaktion på Europaparlamentets miljöutskotts (ENVI) ståndpunkt, uttryckte europeiska lastbils- och busstillverkare oro över att ambitiösa mål kan uttryckas i skrift, men vara ouppnåeliga i verkligheten.

Att avkarbonisera tunga transporter är inte en enskild strävan. Vi verkar inom ett tätt sammankopplat transportekosystem”, säger Sigrid de Vries, ACEA:s generaldirektör och tillade att för att skapa en miljö där fordonstillverkarna kan frodas och uppfylla målen behövs en samverkan från alla intressenter, inklusive beslutsfattare.

Utmaningen sträcker sig bortom den uppenbara bristen på ladd- och tankinfrastruktur. Det krävs åtgärder för att öka efterfrågan också. Kundernas efterfrågan på elektriska och vätgasdrivna lastbilar och bussar ligger fortfarande långt efter de konventionella fordonsmodellerna. ”ACEA:s medlemmar har gjort investeringarna och presenterar fordon med nollutsläpp som är redo för marknaden, men kunderna måste också ha förtroendet att investera i dessa fordon”, säger de Vries.

Beslutsfattare har en stor verktygslåda till sitt förfogande såsom köp- och skattesystem och andra prissignaler för att tidigt investera i nollutsläppsmodeller, men utbyggnaden av dessa verktyg stämmer inte överens med ambitionen för de föreslagna koldioxidmålen. ”Utan att möjliggörande förutsättningar är på plats kommer fordonstillverkare att behöva kämpa för att nå mål och kanske straffas när mål inte nås trots att hur vägen mot målen ska nås till stor del beror på faktorer utanför deras direkta kontroll”, sade de Vries.

ACEA efterlyser alltså en lämplig CO2-förordning för lastbilar och bussar och att lagstiftare tar itu med brister i den kommande plenaromröstningen och trepartsförhandlingarna i EU. ”Endast genom att på ett holistiskt sätt ta itu med möjliggörande villkor och uppmuntra till åtgärder från alla intressenter kan vi minska koldioxidutsläppen från transporter och säkra konkurrenskraften”, avslutade Sigrid de Vries, ACEA.

För att uppnå en CO2-minskning med 45 % till 2030 krävs:
Fler än 400 000 nollutsläppslastbilar måste rulla på vägarna vilket innebär att cirka 100 000 nya nollutsläppslastbilar registreras årligen eller utgör minst en tredjedel av nyförsäljningen.
Minst 50 000 publika laddstationer inklusive 35 000 megawatts laddningssystem (MCS) och 700 vätgastankstationer med en daglig kapacitet på två ton.

Vill du ta del av ACEA:s faktaunderlag för tunga fordon, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-25 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Acea Avkarbonisering CO2 Ellastbil Klimatmål Laddinfrastruktur Nollutsläppsfordon Sigrid de Vries Vätgaslastbil