Roadpols president Elvira Zsinkai. Foto: Roadpol. Roadpols president Elvira Zsinkai. Foto: Roadpol.

Allt svårare att upptäcka färdskrivarfusk

Nya generationen av färdskrivare är på väg. Den skapar nya möjligheter som exempelvis kontroll på avstånd. Trots tekniska förbättringar som underlättar för kontrollmyndigheterna, fortsätter det att bli allt svårare att upptäcka fusket, säger Roadpols president Elvira Zsinkai.

Mitt i denna uppförsbacke berättar Zsinkai som även är trafikpolis i Ungerns nationellas trafikpolis, att Roadpol höjer ribban för att ge djupgående kunskap om färdskrivarmanipulation till många medlemsländer inom EU.

Zsinkai är en aktiv Roadpol-operatör sedan 2016 som medlem av Operational Working Group och är för närvarande ordförande för organisationen. Hon ser

I flera EU-länder stundar nu påtagligt höjda vägavgifter vilket skulle kunna leda till att fler transportörer kan vilja undkomma ökade kostnader genom att begå färdskrivarfusk, men det vill inte Zsinkai spekulera i om så kommer att bli fallet. Hon menar att det beror på beteendet hos förare och/eller deras arbetsgivare. Zsinkai säger också att hon tror att de som har följt reglerna hittills sannolikt kommer att fortsätta följa dem oavsett nivån på vägavgifterna.

En annan viktig utveckling under det senaste året eller så har varit den ökade användningen av fjärravläsning av färdskrivare. Flera myndigheter i europeiska länder testar nu teknik för detta.

EU:s medlemsländer har fram till den 18 augusti 2024 på sig att utrusta sina kontrollmyndigheter med de så kallade DSRC-kontrollmodulerna. Zsinkai säger att man redan ser att flera europeiska polis- och bilinspektörsgrupper testar och köper de befintliga DSRC-modulerna.

Det finns flera tillverkare på marknaden som erbjuder olika lösningar: Stationära eller mobila/flexibla verktyg, monterade på broar, gateways eller helt enkelt på kontrollfordon. ”Polisstyrkorna måste nu testa de olika verktygen och bestämma vilken lösning som passar bäst för deras behov, deras dagliga arbete och deras strategier”, säger Zsinkai.

Det blir dock ändå allt svårare att upptäcka färdskrivarfusk. Därför satsar Roadpol på att utbilda personal för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt att upptäcka bedrägeri och manipulation av färdskrivare. Ett exempel på detta är Roadpols seminarier som antingen görs internt eller i samarbete med ECR (Euro Controle Route). Expertråden och kunskapen som delas under dessa evenemang gör att olika medlemsländer kan ta sin kunskap om färdskrivarmanipulationer till en högre nivå. Ett sådant seminarie deltog bilinspektör Roger Ogemar och trafikpolis Kjell Andersson på.

Alltmer av EU:s mobilitetspaket har införts, så även förbud mot att ta den ordinarie veckovilan i lastbilshytten. Hur kontrollen av var den veckovilan tagits råder det ute på vägarna lite olika uppfattningar om, inte minst bland bland chaufförer och åkerier.

Elvira Zsinkai säger att det i allmänhet inte är förbjudet att fråga föraren om han har ett fysiskt bevis eller inte på var vilan tagits. ”Att prata med förare och ställa frågor vid vägkontroller är en del av det dagliga jobbet”, säger hon.

Europeiska kommissionen, DG Move, publicerade en notis den 23 mars 2023 om hur man upprätthåller veckovila. Roadpol var också involverad i utvecklingen av detta dokument och tillfrågades av DG Move om gjorda erfarenheter och bästa praxis. I den processen kommenterade Roadpol att det är viktigt att prata med och ställa raka frågor till en förare för att reda ut saken. ”Däremot kan inte föraren bötfällas eller hållas kvar om han inte kan visa fysiska bevis eller andra dokument rörande veckovilan”, säger Zsinkai.

Vi har i en tidigare artikel berättat mer om hur kontroll av veckovila görs i Sverige.

Zsinkai säger att de flesta av EU:s medlemsstater genomför dessa kontroller, men använder olika verktyg för att underbygga sina resultat i detta avseende. ”Naturligtvis kan vi inte gå in för mycket i detalj på hur kontrollerna genomförs.” Avslutningsvis understryker hon vikten av att chaufförer kan utföra sitt arbete med bästa möjliga säkerhetsförutsättnignar och andra förhållanden.

Vill du läsa hela Trans.INFO:s artikel, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-30 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: DG Move ECR EU Färdskrivarfusk Mobilitetspaket Ordinarie veckovila Roadpol Smart Färdskrivare