Betalade, men smet med det olagliga ekipaget

Fordonet saknar färdskrivare trots att detta för den aktuella transporten krävs. Att köra för fort och samtidigt prata i mobiltelefonen är inte heller att rekommendera då det ger böter. Om man sedan, trots polisens information, smiter med den olagliga fordonskombinationen, gör föraren sig skyldig till brott mot myndighets bud.

Den 18 september stoppas en biltransport utmed E20 vid Kjula, Eskilstuna. Det är en lätt lastbil med ett biltransportsläp, båda registrerade i Litauen. Bilinspektör Patrick Zetterberg noterar att det treaxliga släpet har både styraxel och boggi vilket inte är helt vanligt. Transporten var på väg mot Stockholm.

Kör man en internationell transport med ett fordon/fordonskombination som är tyngre än 3,5 ton, då krävs det att en färdskrivare finns i fordonet.
– Föraren hävdar att han i en lätt lastbil inte behöver ha en sådan förrän 2025 varför jag visar honom EU-lagstiftningen som tydligt anger att i kombination, exempelvis som här, ska det finnas en färdskrivare, säger Zetterberg.
Föraren, som också äger sitt ekipage och företaget, har dock gemenskapstillstånd.

Ärendet landar i en sanktionsavgift på 20 000 kronor, men det tillkommer böter på 2 250 kronor för att han suttit och talat i telefon medan han körde samt fortkörning.
– Han tyckte man ska få köra 100 km/h i Sverige med släp, säger Zetterberg.
Böterna för de båda överträdelserna är egentligen 3 000 kronor, men i Sverige tillämpas ett rabattsystem varför den totala summan reduceras.

Pengarna betalas på plats, men utan färdskrivare får transporten inte fortsätta med tillkopplat släp varför föraren anvisas en plats där släpet ska ställas av.

Polisen fortsätter sitt arbete och tar in ett par andra fordon för kontroll och under tiden står biltransporten kvar. Lite senare stoppar de ett fordon längre bort på E20 och är då borta ett tag, men medan de utför den kontrollen håller de koll på E20 för att se om biltransporten kommer körandes – helst utan släp, men det gör den inte.
– När vi kommer tillbaka kan vi konstatera att föraren kopplat på släpet igen och via andra vägar lämnat platsen med den olagliga kombinationen, säger Patrick Zetterberg.

Föraren hade fått information om att han inte får köra vidare med släpet och att om han gjorde det gör han sig skyldig till brott mot myndighets bud och att det finns fängelse på upp till ett år på straffskalan. Taget i beaktande fordonets iögonfallande färg, kan det framledes bli svårt för företaget att passera i dessa trakter igen utan att riskera att bli stoppat och då konfronteras med konsekvenserna av agerandet.