Foto: Genré/Proffs/arkiv. Foto: Genré/Proffs/arkiv.

EU-svar på ungersk åkeriorganisations frågor om veckovila

I ett skriftligt svar på ett brev som skickats av en ungersk åkeriförening, har EU-kommissionen bekräftat sin ståndpunkt att lastbilschaufförer inte behöver presentera bevis på att de tillbringat den ordinarie veckovilan utanför lastbilshytten.

Innehållet i EU-kommissionens svar återspeglar vad som sades i januari i år då det förklarades att enligt artikel 36, registerblad (vid analoga färdskrivare), och eventuella manuella registreringar och utskrifter och förarkortet (i fall av analoga färdskrivare) digital färdskrivare), kan krävas för att kontrollera när en förare har tagit viloperioder.

EU-kommissionen tillade att ”Medlemsstaternas myndigheter får inte kräva andra handlingar än de som avses i artikel 36 i denna förordning”. Kommissionens uppdatering hänvisar till artikel 4.6 i direktiv 2006/22/EG som fastställer medlemsstaternas skyldighet att assistera när det gäller att kontrollera efterlevnaden av reglerna om kör- och vilotider.

Om i en medlemsstat resultaten av en vägkontroll av föraren av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat ger anledning att tro att överträdelser har begåtts som inte kan fastställas under kontrollen på grund av brist på nödvändiga uppgifter, ska den behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna bistå varandra för att klargöra situationen”, står det i avsnittet om reglerna som kommissionen lyfte fram i sin uppdatering från januari.

Men trots detta hävdar åkeriorganisationer i Ungern och Polen att franska vägtrafikinspektörer har fortsatt att utfärda böter för brott mot veckovila i hytten i fall där förare inte har kunnat tillhandahålla exempelvis hotellkvitton.

EU-kommissionen rekommenderar den ungerska åkeriorganisationen att kontakta de ungerska myndigheterna med en begäran om att den ungerska vägtrafikpolisen ska få delta i gemensamma vägtrafikkontroller i Frankrike tillsammans med den franska vägtrafikpolisen. EU-kommissionen framhåller vikten av återkommande samarbeten.

Hela artikeln finner du här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-07 10:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Bevisföring Bilinspektör EU-kommissionen Mobilitetspaket Ordinarie veckovila Sanktionsavgift Trafikpolis