Batteri på väg till Ungern. Allt saknades, förutom märkningen av batteriet och lastsäkringen som var exemplarisk. Föraren fick 10 000 kronor i böter Batteri på väg till Ungern. Allt saknades, förutom märkningen av batteriet och lastsäkringen som var exemplarisk. Föraren fick 10 000 kronor i böter

Vart tog litiumjonbatteritransporterna vägen?

I början av året upplevde Kustbevakningens farligt godsinspektörer i södra Sverige att antalet transporter av litiumjonbatterier ökade kraftigt. Transporterna följde inte farligt godsregelverket, förarna var inte utbildade och andra krav som kringgärdar farligt gods uppfylldes inte. Efter att vi skrivit flera artiklar om detta nära nog försvann dessa transporter från hamnarna. Vart tog de vägen?

Den 16 februari berättade vi om att Kustbevakningen i södra Sverige under ett halvår tillbaka påträffat ett ständigt ökande antal lätta och tunga lastbilar lastade med litiumjonbatterier. Bristerna var påtagliga då transporterna utfördes som om det inte innehöll något farligt gods och därför saknades i stort sett allt farligt godstransporter kräver. Exempelvis saknades farligt godsskyltar och godsdeklarationer. Inte heller medföljde skriftliga instruktioner och förarna saknade farligt godsutbildning.

Lastsäkring, om det ens fanns någon, var oftast bristfällig liksom förpackningen av batterierna.

Eftersom batterierna inte åtföljs av någon form av inspektionsrapport, vet man inte i vilken kondition batterierna är i. Ett skadat batteri, en termisk rusning eller liknande kan leda till förödande konsekvenser ombord på ett fartyg.

Farligt godsinspektör Jonna Ström och hennes kollegor önskar att det funnits någon form av krav på en professionell inspektionsrapport som skulle följa med de begagnade elbilsbatterierna.
– Batterierna skulle inte få transporteras innan en sådan inspektion gjorts. I nuläget har vi ingen aning om det är hela fungerande elbilsbatterier eller om de är skadade, säger Jonna Ström.

Vi publicerade flera artiklar i ämnet med svar från såväl MSB, Naturvårdsverket och Kustbevakningen för att uppmärksamma problemet och efter en tid har vi åter kontakt med Kustbevakningen i södra Sverige, farligt godsinspektör Arvid Tedvik och Jonna Ström som säger att något förändrades efter artiklarna.

Tedvik säger att ganska snart efter att artiklarna publicerats, minskade antalet felaktiga batteritransporter påtagligt.
– Samtidigt som era artiklar publicerades hade vi även kontakt med MSB och den norska motsvarigheten Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). De tog problemet på stort allvar och började informera de norska skrotfirmorna om problemen och vilka regler som gäller. Det kändes väldigt seriöst och proffsigt, säger Tedvik.

KBV har som rutin att alltid kontakta berörda i transportledet när brister påträffas vilket också gjordes i samband med batteritransporterna.
– Vi tog kontakt med de norska skrotfirmorna. Att nu få lite extra hjälp från de norska myndigheterna leder nog till att man tar det på ännu större allvar och kanske en av orsakerna till att det minskat så kraftigt eller så har man kanske börjat transportera dem på ett annat sätt eller andra vägar för att vi inte ska kunna upptäcka dem, säger Tedvik som tillägger att de inte heller träffar på några korrekta transporter av begagnade elbilsbatterier vilket skulle kunna tala för att de tar andra vägar för att undvika upptäckt.
– Vi skulle se det som mycket förvånande om transporterna har upphört eftersom batterierna är mycket eftertraktade och Norge sitter på en stor del av dem, säger han.

Nu har man en direkt linje in till en duktig tjänsteman på norska DSB som de tar kontakt med när de träffar på farligt gods med brister från Norge.
– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Länsstyrelsens avfallsinspektörer. Dessa är mycket intresserade av elbilsbatterier som saknar intyg på att de är i fungerande skick. De kan då klassas som avfall och Länsstyrelsen kan lägga exportförbud. Då måste batteriet fraktas tillbaka till avsändaren, säger Tedvik.

Helt har batteritransporterna dock inte försvunnit. I slutet av april upptäckte en kollega till Tedvik och Jonna Ström en lastbil i Ystad som skulle till Ungern med ett begagnat elbilsbatteri från en norsk skrotfirma.
– Allt saknades, förutom märkningen av batteriet och lastsäkringen som var exemplarisk. Föraren fick 10 000 kronor i böter, säger Tedvik

Måndagen den 29 maj påträffas ytterligare ett elbilsbatteri, men denna gång i Helsingborg. Batteriet skulle fraktas från en reparationsfirma i Sverige till Danmark.
– Trots att batteriet låg för sig själv längst bak med tydlig etikett och UN nummer, påstod föraren att han inte förstått att det var farligt gods. Det resulterade i 9 500 konor i böter och transportören var tvungen att skicka en ny dragbil och förare som kunde ta över trailern, avslutar Arvid Tedvik.

Batteri på väg från Sverige till Danmark. Föraren forstod inte att det var farligt gods.
Batteri på väg från Sverige till Danmark. Föraren forstod inte att det var farligt gods.