Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Transportfusket ett hot mot trafiksäkerheten

Världens ledande aktörer samlades nyligen (26–27 juni) i Sverige på Vision Zero Conference, som anordnades av svenska regeringen tillsammans med Trafikverket och Vinnova. På konferensen lanserades under måndagen Road Safety Index (RSI) som utvecklats av den internationella federationen för världens bilister, FIA, i samverkan med svenska Trafikverket och IKEA. Verktyget är framtaget i syfte att förmå företag att ta ansvar för trafiksäkerheten i hela sina värdekedjor så att trafikolyckorna kan minska.

– För tre år sedan, år 2020, stod Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Då enades världens ledare om att förmå näringslivet att inkludera trafiksäkerheten i sin hållbarhetsrapportering. Nu finns en robust metodologi som företagen kan använda för att rapportera sitt säkerhetsavtryck för anställda, underleverantörer och tredje part, säger Jacob Bangsgaard, generalsekreterare för mobilitet och turism, FIA.

Årligen dör 1,3 miljoner människor i vägtrafikolyckor eller över 3 500 personer per dag. Särskilt drabbade är unga människor. Trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 5–29 år. Vägtrafikolyckor är när man slår ihop alla åldersgrupper den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen.

På den tredje globala ministerkonferensen antogs Stockholmsdeklarationen med målet om att antalet dödsfall i vägtrafiken ska halveras till 2030.
– Multinationella företag bör analysera hur många som skadas eller dödas av transporterna i den egna verksamheten samt den kringliggande värdekedjan. Detta kommer att stärka motivationen att ställa krav på att även aktörer uppströms och nedströms i flödet agerar i enlighet med lagar och regler samt i övrigt tar ansvar för säkerheten, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Den mänskliga faktorn är inblandad i cirka 90 procent av alla trafikolyckor. För höga hastigheter, rattfylla, dåsighet och rattsurf orsakar många dödsolyckor. Över 200 personer omkommer årligen i svenska vägtrafikolyckor och många fler skadas. Vart fjärde dödsfall i svenska arbetsolyckor har det senaste decenniet varit vägtrafikrelaterade.

– I Sverige förekommer fusk med reglerna om kör- och vilotider och drograttfulla lastbilschaufförer är ett allvarligt problem. Många lastbilar på svenska vägar har allvarliga fel såsom brister i bromssystemet och fyra av tio lastbilar kör med olaglig överlast. Beställare bör inte köpa transporter om de inte är trygga med att utförare använder säkra fordon, tillämpar schysta arbetsvillkor och har nolltolerans mot alkohol och droger i trafiken. Dålig trafiksäkerhet ska inte vara en konkurrensfördel, säger Caroline Drabe.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-28 11:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Ikea M Sverige Trafiksäkerhet Trafikverket Vinnova Vision Zero Conference