Vinnova

Listar alla artiklar taggade med: Vinnova

Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Transportfusket ett hot mot trafiksäkerheten

Världens ledande aktörer samlades nyligen (26–27 juni) i Sverige på Vision Zero Conference, som anordnades av svenska regeringen tillsammans med Trafikverket och Vinnova. På konferensen lanserades under måndagen Road Safety Index (RSI) som utvecklats av den internationella federationen för världens bilister, FIA, i samverkan med svenska Trafikverket och IKEA. Verktyget är framtaget i syfte att förmå företag att ta ansvar för trafiksäkerheten i hela sina värdekedjor så att trafikolyckorna kan minska.
Foto: Henke Olofsson

Världens första fullstora eltimmerbil gjorde historisk första transport på skogsväg

SCA:s världsunika fullstora eltimmerbil har sedan i somras använts för transport mellan terminal och industri.
I slutet av förra veckan togs ett historiskt nytt steg då den första transporten från avverkningsplats i skogen till industri genomfördes.
- Just den här timmerbilen sparar cirka 55 000 kilo koldioxidutsläpp varje år och det körs en väldigt stor volym tunga transporter från skogen varje år. Det här är ett första steg mot att kunna ställa om på bredare front och där kan stora klimatnyttor skapas, säger Susanne Rutqvist, ansvarig för att leda SCA:s klimatarbete.

Söker lösning på transportinfarkten i städerna

Transportbehov, befolkningsmängd och miljöpåverkan ökar i takt med att städer växer. Detta vill näringsliv och forskning i samarbete hitta hållbara lösningar på i ett nytt forskningsprojekt (HITS). Och dagens fordon kommer inte att passa in i den lösningen. Alla stadsbor vill ha varor och bli av med avfall, men ingen vill att dessa transporter ska märkas eller kosta pengar. Projektet leds av Scania och är delvis finansierat av Vinnova.