Vision Zero Conference

Listar alla artiklar taggade med: Vision Zero Conference

Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Transportfusket ett hot mot trafiksäkerheten

Världens ledande aktörer samlades nyligen (26–27 juni) i Sverige på Vision Zero Conference, som anordnades av svenska regeringen tillsammans med Trafikverket och Vinnova. På konferensen lanserades under måndagen Road Safety Index (RSI) som utvecklats av den internationella federationen för världens bilister, FIA, i samverkan med svenska Trafikverket och IKEA. Verktyget är framtaget i syfte att förmå företag att ta ansvar för trafiksäkerheten i hela sina värdekedjor så att trafikolyckorna kan minska.