Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Polskt ekipage smet från 120 000 kronor

Nu har det hänt ännu en gång. Ett utländskt ekipage som klampas i väntan på att sanktionsavgiften ska betalas, avviker från platsen så snart klampen tas bort. Föraren gör sig då även skyldig till överträdelse av myndighets bud när han inte följer polisens instruktioner om att stanna kvar. ”Att kunna klampa fordonet tills pengarna kommer in är en absolut nödvändig åtgärd”, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Fredagen den 5 maj stoppar Västerås yrkestrafikgrupp ett polskt ekipage för rutinkontroll i Sala. Ekipaget har lastat i Heby och är på väg till Tyskland.

När bilinspektör Roger Ogemar går igenom frakthandlingarna framkommer det att ekipaget kommit in via Göteborg med last till Alingsås som lossats, men på frakthandlingen står det inget registreringsnummer. När föraren stoppas i Sala med sin utgående transport, har han hunnit utföra en cabotagetransport som på grund av brister i dokumenten därmed blir ett otillåtet cabotage som kostar företaget 60 000 kronor.

Om man kör cabotagetransporter i ett annat land måste föraren anmälas som utstationerad.
– Det visste föraren inte vad det var för något varför han får ringa sin chef som får bege sig till kontoret för att skicka utstationeringsdeklarationen på mejl, säger Ogemar.
Även om förarens utstationering rättas till, blir det ändå ytterligare 60 000 kronor för tiden han inte varit anmäld utstationerad.

Med en totalsumma i sanktionsavgifter om 120 000 kronor klampas ekipaget i väntan på betalning.

Efter 36 timmar tas klampen bort då regelverket inte tillåter klampning längre tid om det inte är en klampning på grund av exempelvis fordonsbrister och liknande. Föraren blir informerad om att han inte får lämna platsen innan betalning skett.

Då inga pengar kommer, åker man ut för att titta till föraren.
– Men han och ekipaget är borta. Vi vet inte när han stack eller åt vilket håll, men jag tror han redan är ute ur landet, säger Ogemar.

Vad kan ni göra nu?
– Vi kan inte göra mer. Det här är våndan av att klampen inte får sitta kvar tills allt är utrett. ”Klampning på riktigt” måste till för att få ordning på detta och det skulle säkert ha en avskräckande effekt. Jag förstår inte varför våra politiker har så svårt att genomföra den ändringen, avslutar Roger Ogemar.