Polsk/dansk åkerikoncern fick betala miljonböter efter omfattande fusk

Natten mot den 5 september förra året hade en cirka 75 man stark polisstyrka från Sydöstjyllands-polisen gjort sig redo för en större insats.
Under natten genomfördes kontroller/rannsakningar av omkring 100 lastbilar som hade parkerat vid ett företag i Koldingområdet. Likaså gjordes husrannsakan i andra lokaler som företaget förfogade över.

Den danska polisen förklarar att det var ett tips som ledde till aktionen. Enligt tipsaren handlade det om att ett polskt transportföretag som hade ”tät kontakt” med ett danskt transportföretag skulle köra otillåtna cabotagetransporter.

Tungvognscenter Syd följde upp tipset och under polisarbetet kunde det konstateras att åtskilliga chaufförer höll sin ordinarie veckovila i sina lastbilar på platser runt ovannämnda danska företag.

Under aktionen analyserades uppgifter från lastbilarnas färdskrivare och chaufförernas förarkort, för att på så sätt klargöra vem personerna var som var i färd med att hålla sina ordinarie veckovilor. Dessa uppgifter jämfördes sedan med de observationer som Tungvognscenter Syd gjorde under den aktuella helgen.

Utredningen visade att cirka 50 chaufförer hade brutit mot reglerna om veckovila i hytten. Likaså fann polisen bevis för att flera transporter hade utförts i strid mot cabotagereglerna.

När polisen hade avslutat utredningsarbetet fick det polska transportföretaget betala en miljon danska kronor i förskott på böter.

Polisen bedömde samtidigt att det danska bolaget hade bidragit till det polska företagets överträdelser, detta baserat på den nära kopplingen mellan företagen, som dessutom är koncernanslutna.

Ärendet har nu avslutats, då båda bolagen har valt att acceptera de böter som ålagts dem.

Det danska företaget ska betala 1, 2 miljoner danska kronor och det polska 750 000. Totalt rör det sig alltså om böter på totalt cirka 3,1 miljoner svenska kronor.

De cirka 50 chaufförerna som höll ordinarie veckovila i sina lastbilar ska betala vardera 10 000 danska kronor i böter, vilket motsvarar omkring 16 000 svenska.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-03 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Danmark Kör- och vilotidsbrott Rättsfall Tungvognscenter Syd