HSS-representanterna från vänster Freddy Welle, Conny Hård och Bibbi Steinert. Foto: Privat. HSS-representanterna från vänster Freddy Welle, Conny Hård och Bibbi Steinert. Foto: Privat.

HSS på givande möten i Sveriges riksdag

Enskilt möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) och möte med delar av trafikutskottet var något av det som stod på agendan när Här Stannar Sverige besökte riksdagen för att tala om transportnäringen och inte minst bristen på parkeringsplatser. Dessutom överlämnades namnunderskrifter från åkare och chaufförer som vill se förbättring av situationen.

Den 26 april träffade Här Stannar Sveriges (HSS) representanter Freddy Welle, Conny Hård och Bibbi Steinert bland annat delar av trafikutskottet på Sveriges riksdag. På plats från utskottet var vice ordförande Thomas Morell (SD) samt ledamöterna Jimmy Ståhl (SD), Sten Bergheden (M), Patrik Jönsson (SD) och Rashid Farivar (SD).

HSS upplevde att mötena gav givande diskussioner om bland annat parkeringar, rastplatser och stölder både ur lastbilar och ut ur landet.
– Politikerna är helt med på att något måste göras nu, men tyvärr bromsas mycket när det kommer till olika myndigheter, säger Bibbi när vi har kontakt.

HSS hade ett inplanerat enskilt nära nog timmeslångt möte på departementet med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) som även fick ta emot namnunderskrifter från cirka 4-500 chaufförer som efterfrågar rastplatser, parkeringsplatser och säkra rastplatser.

När HSS kom till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet togs de emot av Andreas Carlsson och dennes sakkunniga Anna Larsson.
– Det blev ett intressant möte. Vi talade om problemen att hitta parkeringsplatser inte bara utmed vägarna utan även i industriområdena samt bristen på säkra parkeringsplatser, säger Bibbi som upplevde ministern som väl insatt i problemen.

Marcus Tsige Pettersson (S) är facklig politisk sekreterare och HSS informerade honom om HSS arbete.
– Han gav bra respons på att arbeta och kämpa för schyssta villkor och ordning och reda i åkerinäringen, säger Bibbi.
En annan fråga som togs upp var parkeringsböter eftersom på vissa platser skrivs det böter både på lastbilen och släpet.

HSS lyfte under mötena Trafikverkets årliga redovisning av regeringsuppdraget Säkra Uppställningsplatser. Det redovisas om pilotfall med kameraövervakning på Glumslövs rastplats söder om Helsingborg utmed E6.

Ett annat pilotfall HSS lyfte finns på rastplats Spekeröds rastplats söder om Stenungsund. Där testar man närvarostyrd belysning som innebär att grundbelysningen ändras och blir starkare vid rörelse.

På vägen mellan två möten träffade HSS även Thomas Eneroth (S) som under promenaden även han fick information om Trafikverkets pilotfall.

Diskussionerna kom även att handla om stölder på parkeringar och rastplatser.
– HSS tycker att försäkringsbolagen borde stötta mer och vara delaktiga i diskussionerna. Det är dessutom en viktig arbetsmiljöfråga eftersom risken för tillgrepp är stressande och gör att förare kan må dåligt, säger Bibbi.

Nu stundar fler möten med bland andra Trafikverket och nya möten med trafikutskottet.

Andreas Carlsson till vänster får av Conny Hård, Freddy Welle och Bibbi Steinert, ta emot flera undra namnunderskrifter. Foto: Privat.
Andreas Carlsson till vänster får av Conny Hård, Freddy Welle och Bibbi Steinert, ta emot flera undra namnunderskrifter. Foto: Privat.