Hedin Mobility Group avser förvärva Iveco Groups nordiska distributions- och återförsäljarverksamhet

Hedin Mobility Group AB (publ) och Iveco Group N.V. meddelar idag att företagen har undertecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av Iveco Groups distributions- och återförsäljarverksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Genom det planerade köpet kommer Hedin Mobility Group ta över verksamheten att marknadsföra och distribuera IVECO transportbilar, medeltunga och tunga lastbilar, samt minibussar som säljs via återförsäljarnätverket, i de fyra nordiska länderna, inklusive reservdelar.

Som en del av transaktionen kommer Hedin Mobility Group också att förvärva återförsäljarverksamheten på de IVECO-ägda fullserviceanläggningarna i Sverige (Göteborg och Helsingborg), Norge (Bærum), Finland (Esbo) och Danmark (Odense).

Transaktionen kommer att vara föremål för myndighetsgodkännande och förväntas vara slutförd i slutet av 2023.

Iveco Groups produktutbud av kommersiella fordon, som nyligen har utökats med eldrivna transportbilar och tunga lastbilar, säljs och servas för närvarande i Norden genom 39 återförsäljare och fler än 100 verkstäder.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-30 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsäffärer Företagsnyheter Hedin Mobility Group Iveco Iveco Group