Foto: Facebook.com/vegvesennord Foto: Facebook.com/vegvesennord

Norge tar fram nytt förslag för att stävja otillåtet cabotage och social dumpning

Det norska parlamentet arbetar för närvarande med att ta fram en lagstiftning som ska göra det lättare för vägtransportinspektörer att straffa åkare för otillåtet cabotage och andra överträdelser.

Regeringen i Norge säger att lagförslaget är en del av deras handlingsplan i kampen mot social dumpning inom transportsektorn.

Som det ser ut idag har vägtransportinspektörer i Norge endast behörighet att utfärda böter för ett fåtal utvalda överträdelser. Andra trafiköverträdelser ska polisanmälas av inspektörerna, något som är ineffektivt och tidskrävande, skriver Trans.info.

Om lagstiftningen röstas igenom som planerat och utan större ändringar, kommer inspektörerna att kunna utfärda böter för otillåtet cabotage på plats.

Ökad användning av böter resulterar i en god och effektiv tillämpning av reglerna, vilket i sin tur leder till mer lika villkor. Detta gynnar de seriösa aktörerna,” säger Jon-Ivar Nygård, Norges transportminister, i en kommentar till förslagen. Han fortsätter med att framhålla att transporter som bryter mot cabotagereglerna är otillåtna och måste stoppas. ”När regelöverträdelser lätt kan hanteras direkt under kontrollen och det inte behövs någon polisutredning, kan detta lösas effektivt med ökad användning av överträdelseavgifter. Transportministeriet arbetar därför med en förordning för att införa detta,” avslutar Jon-Ivar Nygård.

Hur höga de nya böterna för otillåtet cabotage kommer att bli är ännu inte känt. Branschtidningen Tungt.no spekulerar dock i att det kan röra sig om siffror i storleksordningen motsvarande cirka 50 245 svenska kronor.

Vill du läsa Trans,infos artikel i sin helhet, finner du den här.