EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP), tycker EU:s förslag är otillräckligt. EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP), tycker EU:s förslag är otillräckligt.

Jakop Dalunde (MP): EU:s förslag är mesigt

Nyligen presenterade EU-kommissionen vad de anser om CO2-utsläpp för tunga fordon. Reaktionerna har inte uteblivit och Jakop Dalunde (MP) säger att förlaget är för ”mesigt”. Dalunde kommer att företräda den gröna gruppen i EU-parlamentets förhandlingar kring förslaget och han är inte nöjd.

Vi presenterade nyligen EU-kommissionens förslag här. Europaparlamentarikern Jakop Dalundes kritik är omfattande och han lyfter att hela sex procent av EU:s totala klimatutsläpp kommer från just lastbilar idag. Den siffran måste minska drastiskt de kommande åren.
– Det förslag som kommissionen lagt fram lägger ribban alldeles för lågt, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem i transportutskottet.

Dalunde anser att vi behöver ett konkret slutdatum för när den sista lastbilen som går på diesel eller bensin ska få säljas i EU.
– På samma sätt om vi klubbade i EU-parlamentet för bilar. 2040 är absolut deadline för vad vi kan acceptera om vi ska ha en chans att klara EU:s klimatmål, säger Jakop Dalunde.

EU-kommissionens förslag sänder helt fel signaler till såväl EU:s medborgare som industrin, anser Dalunde.
– Med detta förslag ifrågasätter kommissionen EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet 2050.  De verkar som att de försöker tillfredsställa den europeiska högern, som med alla medel försöker hindra all effektivt omställningspolitik, säger han.

Som bakgrund pekar han på att lastbilar och bussar står för mer än en fjärdedel av de totala växthusgasutsläppen från vägtransporter i EU och över 6 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp. Under 2019 var utsläppen av växthusgaser från lastbilar och bussar 44 procent och 37 procent högre än utsläppen från flyg respektive sjöfart.

Som en del av det stora klimatpaketet ”Fit for 55” presenterade EU-kommissionen idag 14 februari sitt förslag på lagstiftning om utsläppskrav för lastbilar och bussar (det som kallas ”tunga fordon”).

I det nya förslaget som kommissionen presenterat föreslår de bara att målen ska höjas till 45 procent till 2030, 65  procent till 2035 och 90 procent till 2040. Men samtidigt breddar kommissionen omfattningen så att de flesta tunga fordonen inkluderas.

Vi frågar Jakop Dalunde om hans önskan om säkrpta utsläppskrav även riktar sig till de svenska åkeriernas fordon. Svaret inledds med ett förtydligande: ”Förslaget riktar sig till nytillverkade lastbilar (och stadsbussar) och därmed är det tillverkarna som berörs av de nya kraven, inte åkerierna i första ledet.” Annars är svaret ”ja”.
– Det handlar om hur höga utsläpp det får vara från de nya lastbilar som säljs på marknaden. Är reglerna tydliga blir det mycket enklare för industrin att planera sin omställning och produktion framåt, enligt de krav som kommer för 2030, 2035 och 2040 på EU-nivå. Detta är något vi tydligt sett att industrin efterfrågar. Jag vill understryka att dessa krav alltså inte vänder sig till åkerier och förare och att förslaget inte kommer att innebära ökade kostnader för åkerierna vad gäller deras befintliga lastbilar, säger Dalunde.

Samma regler ska alltså gälla för alla företag som säljer lastbilar i EU. De svenska företag som redan ligger i framkant och har börjat reducera utsläppen och elektrifiera sina lastbilsflottor, har ett försprång eftersom de nya målen då blir enklare att uppfylla.

Helsvenska åkerier ligger i framkant med biogas, rena motorer och elektrifiering, är det inte så att andra EU:länder behöver se över sin åkeriverksamhet och – inte minst – infrastruktur för el och biogas och andra produkter? Det håller Dalunde med om och säger att just därför är det så bra att få upp det på EU:s bord så att vi kan säkerställa att EU får ett gemensamt ramverk som ställer krav på alla företag som producerar nya lastbilar, i hela unionen.

Med samma krav från samma år för alla nyproducerade tunga fordon måste de som ligger längst efter i omställningen sätta högre fart, medan till exempel svenska lastbilstillverkare kommer ha lättare att uppnå kraven.
– Samtidigt förhandlas på EU-nivå om krav på laddinfrastruktur (AFIR) som kommer gälla alla medlemsländer, det kommer förenkla elektrifieringen i praktiken, säger Dalunde.

”Speditörsdrakar” och då inte minst transportörer som har ett statligt ägande, använder sig av mer ”prisvänliga” åkerier från öst med fordon av högst varierande miljökvalitet. Hur ser du på det och borde inte dessa omfattas av krav på att använda miljövänligare transportörer?
– Jag vill att alla transporter ska bli mer klimat- och miljövänliga och just därför är utsläppskraven för tunga transporter viktig. Tanken med lagstiftningen är att ta ett helhetsgrepp för hur alla tunga transporter, i hela EU, ska ställa om och bli mer miljövänliga och då kommer det heller inte vara möjligt att smita undan dessa krav, avslutar Jakop Dalunde (MP).