Foto: Volvo Trucks. Foto: Volvo Trucks.

2022 – historiskt rekordår för Volvo Lastvagnar

2022 var ett rekordår för Volvo Lastvagnar. Företaget levererade fler lastbilar än någonsin och ökade sin marknadsandel i 41 länder. Volvo Lastvagnar gjorde 2022 sitt bästa år hittills i företagets historia.

Volvo Lastvagnar levererade 145 195 lastbilar under året, en ökning med 19 procent från 2021, när 122 525 lastbilar överlämnades till kund. Man ökade också sin marknadsandel inom segmentet tunga lastbilar (≥ 16 ton) på 41 marknader runt om i världen. De rekordhöga volymerna och ökningen av marknadsandelar ska ses mot bakgrund av de störningar i leveranskedjan som rådde under året.

Ett fantastiskt år, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.
– Vi har haft ett fantastiskt år. Trots störningar i leveranskedjan och i produktionen lyckades vi öka våra volymer avsevärt och få ut lastbilarna till våra kunder, så att de kan fortsätta växa och förbättra sin affär. Detta tack vare vårt nära samarbete med våra leverantörer och det hårda arbete som görs i vår egen organisation och hos våra återförsäljare, säger han.

I Europa har Volvo Lastvagnar en marknadsandel på 18,2 procent vilket är den högsta någonsin. De är också marknadsledare i flera europeiska länder. I Sverige är Volvo ny etta med en marknadsandel på 45,3 procent, den högsta siffran någonsin.

I Nordamerika och Australien ökade företaget sina marknadsandelar till 10,8 procent respektive 17,0 procent under året. I Brasilien ökade de sin marknadsandel till 24,6 procent och blev därmed marknadsledare för första gången någonsin.

Under förra året lanserade Volvo Lastvagnar nya produkter och tjänster och de har också sålt lastbilar till många nya kunder.
– Feedbacken vi får från kunderna är att de verkligen uppskattar våra lastbilar som håller hög kvalitet och har låg bränsleförbrukning, och den service de får från vårt stora nätverk av återförsäljare och verkstäder. Alla dessa faktorer bidrar till deras egen lönsamhet, säger Roger Alm.

Som första globala lastbilstillverkare startade Volvo Lastvagnar serieproduktion av tunga ellastbilar 2022. Leveranser av eldrivna lastbilar visar nu tydligt en positiv och ökande trend. USA, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige är idag de största marknaderna för Volvos eldrivna lastbilar.

Många av Volvo Lastvagnars kunder både i Europa och på många andra marknader, har påbörjat övergången till el under 2022.
– De ser att utsläppsfria transporter är en växande affärsmöjlighet. Jag är helt övertygad om att den här trenden kommer att fortsätta och växa snabbt under de kommande åren, säger Roger Alm.