Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott. Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott.

2 x 60 000 i sanktionsavgift för estländskt åkeri

Under eftermiddagen den 29 januari befinner sig Göteborgs yrkestrafikgrupp vid Port 6 i Skandiahamnen. Trafikpolis Kjell Andersson stoppar en estländsk dragbil som hämtat en trailer i hamnen och är på väg till Stockholm vilket innebär att det kan vara frågan om en otillåten cabotagetransport. Ärendet landar i 120 000 kronor i sanktionsavgifter.

Ekipaget får följa med till polisens kontrollplats där man ber om frakthandlingar för den inkommande internationella lasten samt påfäljande cabotagetransporter. Först anger föraren att han endast kör mellan Sverige och Norge och några fysiska frakthandlingar har han inte. Istället finns det en mängd fraktsedlar i förarens telefon vilka han då ombeds att mejla till Kjell Andersson så att en korrekt kontroll kan göras.

Nästa fråga som kommer upp är hur föraren har det med utstationeringen. En fråga som föraren inte förstår vad det rör sig om, men visar upp en del olika handlingar dock ingen utstationeringsdeklaration. Andersson skriver då ut en utstationeringsdeklaration som han visar föraren, men föraren har inte sett någon sådan tidigare.

Därefter går Andersson igenom frakthandlingarna och finner då att föraren under förra veckan varit i Norge två gånger. Första gången kommer han tom in till Sverige, lastar trailern i Åmotfors och ställer ut i Port 6. Det är då första cabotagetransporten. Därefter kör föraren till Norge en andra gång. Så långt allt rätt.

Det börjar bli fel när föraren återvänder till Sverige igen med en tom trailer som lastas i Torsby och sedan ställs ut i Port 6. Därefter håller föraren sin ordinarie veckovila i Göteborg där företaget har adekvat boende för de anställda.
– När vi stoppar föraren är han alltså inne på sin andra cabotagetransport efter att ha kommit tom in till Sverige vilket är en för mycket. Dessutom har mobilitetspaketets krav på fyra dagars ”cooling-off” inte uppfyllts mellan cabotagetransporterna, säger Kjell Andersson.

”Cooling-off” (”avkylning”) innebär att en utländsk transportör efter avslutad cabotagetransport i en EU-medlemsstat inte får påbörja en ny cabotagetransport i samma land utan att först ha lämnat det landet under fyra dygn.

Företaget informeras om att det kommer att skrivas sanktionsavgifter för dels otillåtet cabotage samt avsaknad av utstationeringsdeklaration. Inte heller företaget påvisar att de har koll på kravet på utstationeringsdeklaration. Inte heller har företaget möjlighet att direkt kolla upp hur det ligger till och ville återkomma senare. Så fungerar det inte eftersom deklarationen måste ordnas under den pågående kontrollen.

När företaget meddelas att sanktionsavgifterna hamnar på två gånger 60 000 kronor för det otillåtna cabotaget samt avsaknad av utstationeringsdeklarationen, blir det tyst i telefonen. Dragbilen klampas och under eftermiddagen dagen efter betalas hela beloppet och dragbilen kan låsas upp.

Företaget får information om att de måste hitta en annan, laglig dragbil för den fortsatta transporten av trailern. Och så sker också.
– När dragbilen låses upp kommer det en annan dragbil som tar över trailern, avslutar trafikpolis Kjell Andersson.