I Norge uppskattar Norges Lastebilejerforbund och Asko Nord AS att vi kommer att behöva cirka 10 000 fler lastbilschaufförer inom tio år.  I Norge uppskattar Norges Lastebilejerforbund och Asko Nord AS att vi kommer att behöva cirka 10 000 fler lastbilschaufförer inom tio år.

För att hålla hjulen rullande

Bristen på kvalificerade yrkesförare fortsätter att öka och situationen är allvarlig. General Manager Armend Krasniqi berättar hur Dachser Norge tänker kring frågan.

De senaste åren har bilden av transportbranschen präglats av den stora bristen på lastbilschaufförer. Detta har ytterligare aktualiserats i IRU:s (International Road Transport Union) rapport om förarbristen: ”Driver Shortage Global Report 2022”.

Rapporten pekar på ett ihållande globalt problem där bristen på arbetskraft kommer att få konsekvenser inte bara för transportbranschen utan för samhället i stort. I rapporten från IRU kan man bland annat läsa att över 2,6 miljoner lastbilschaufförsjobb inte tillsattes 2021.

I Europa ökade antalet lediga chaufförsjobb med 44 procent mellan januari och september 2022 och det uppskattas att detta kommer att vara en faktor för minskad tillväxt inom vägtransportbranschen 2022, visar rapporten från ICU.

Vägtransporter utgör en grundläggande länk i den globala ekonomin och i värdekedjorna. Förarbristen kommer alltså inte bara att påverka logistikbranschen, utan hela leveranskedjor,vilket i sin tur kan leda till instabilitet i ekonomin, högre priser för konsumenter och ineffektiva mobilitetsmönster.
– Situationen med bristen på förare är kritisk, men en verklighet vi inom transportbranschen måste hantera, säger General Manager Armend Krasniqi i Dachser Norge.

Han menar att transportföretag generellt kan bidra till att göra föraryrket mer attraktivt och att stötta deras partners i att hitta kvalificerad arbetskraft. En annan viktig sak för Dachser Norge är att säkerställa att förarna integreras i verksamheten genom att säkerställa ett nära samarbete och att förarna blir en del av verksamheten.

På Dachser Norge har man låg omsättning av chaufförer och de flesta förare har kört för dem i många år, vilket man ser som ett kvitto på att de trivs i företaget.
– På Dachser arbetar förarna med en algoritm som skapar ett optimerat vägförslag för föraren utifrån olika parametrar som tid och miljöpåverkan, men i slutändan är vi beroende av förarnas expertis och kunskap. Utan förare finns ingen transportbransch, konstaterar Armend.

Förarbristen är ett strukturellt problem över hela världen. I Norge uppskattar Norges Lastebilejerforbund och Asko Nord AS att det kommer att behöva cirka 10 000 fler lastbilschaufförer inom tio år.

Orsakerna till förarbristen är komplexa och olika. Det som diskuteras som några av de primära orsakerna till problemet är allt från allmänhetens negativa uppfattning om föraryrket, dåliga löner och arbetsvillkor, lagstadgade krav på arbetstid och långa arbetsdagar, lärarbrist och höga kostnader kopplade till certifikat och utbildningar.

En annan orsak som nämns är den låga andelen kvinnliga förare. Siffror från Statistisk Sentralbyrå visar att endast 3 procent av alla lastbils- och släpvagnsförare i Norge är kvinnor.

Medelåldern på dagens förare är hög och många närmar sig pensionsåldern i kombination med ett generellt litet intresse för yrkesföraryrket bland unga.
– Om vi ​​ska behålla våra förare och rekrytera nya måste vi arbeta aktivt för att se vad vi kan göra både som norsk aktör, men också som en stor internationell logistikverksamhet. Vi har ett ansvar och kommer att ta med oss ​​problemet in i 2023, för det här är inget problem som kommer att försvinna när som helst snart, avslutar Armend Krasniqi.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-04 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Asko Nord Chaufför Chaufförsbrist Dachser Godstransport ICU IRU NLF Vägtransport