Foto: peterolthof/ Flickr Foto: peterolthof/ Flickr

EU:s beslut om utsläppshandel bekymrar Estland

Estniska åkerier menar att EU:s handel med utsläppsrättigheter med lokala skyldigheter är för att minska åkeriernas konkurrenskraft.

Vi har nyligen berättat att en överenskommelses kommit på plats i EU. Överenskommelsen ska var ”mer realistisk” än tidigare.

Det planerade systemet för handel med utsläppsrätter (ETS2), tillsammans med den föreslagna lokala höjningen av punktskatten på diesel, kommer att ytterligare minska Estlands konkurrenskraft, varnar Estonian Logistics and Freight Forwarding Association (ELEA).

ELEA:s styrelseledamot Herkki Kitsing har delat föreningens oro över de möjliga konsekvenserna av EU:s senaste version av systemet för handel med utsläppsrätter i ett pressmeddelande.

Han sade att genom att utöka kvoten till att omfatta transportbränslen kommer prishöjningarna att påverka transport- och logistiksektorerna, vilket kommer att öka inflationen.

ELEA:s styrelseledamot Herkki Kitsing hänvisar till den svåra tiden 2016-2019 då punktskatterna på dieselbränsle i Estland höjdes i förväg, vilket innebar att de var 8 och 10 cent (i Euro) högre än i Lettland respektive Litauen.

Enligt ELEA visade siffrorna under den tiden att antalet rutter med lastbilar på estniska vägar visade en stadig ökning, medan omsättningen för estniska åkerier förblev statisk.

Ökningen av punktskatter ledde till att de estniska åkeriföretagens konkurrenskraft minskade.

Estland måste stå upp för sina egna intressen och det är viktigt att systemet för handel med utsläppsrätter (ETS2) och punktskattehöjningsåtgärderna inte även utvidgas till naturgas, biogas och andra förnybara energikällor för tunga fordon”, säger Herkki Kitsing.

Enligt ELEA:s uppskattningar skulle införandet av en kvot för handel med utsläppsrätter, tillsammans med den planerade höjningen av punktskatterna, avsevärt minska konkurrenskraften för estniska åkeriföretag och logistiksektorn.

Estlands konkurrenkraft skulle förändras avsevärt till förmån för grannländerna där punktskattehöjningar inte planeras i samma omfattning som i Estland. För kunderna innebär det förstås högre transportpriser och i vidare bemärkelse, effekter på av inflation”, avslutar Herkki Kitsing, skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-28 15:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Estland EU Konkurrens Transport Utsläppshandel Utsläppsrättigheter Vägtransport