”Vi kan verkligen påverka miljön genom rätt beslut vad gäller transporter”, säger Anna Boo, hållbarhetsstrateg på Prezero. ”Vi kan verkligen påverka miljön genom rätt beslut vad gäller transporter”, säger Anna Boo, hållbarhetsstrateg på Prezero.

PreZero: Återvinning och hållbarhet är hela vår affär

Återvinning och hållbarhet är hela vår affär, säger PreZero. Därför var skiftet till förnybar diesel givet.

Återvinningsföretaget PreZero har anor från 1880-talet när de under namnet Sellbergs körde sopor med häst och vagn. Idag, med drygt 1100 anställda på 55 platser i landet, ligger de i framkant när det gäller återvinning och cirkulärt tänkande.

PreZero är ett återvinningsföretag som satsar på förnybart. De tar restavfallet från sina kunder och gör det till en förnybar resurs. Det gör de genom materialåtervinning så att de ska kunna använda samma resurser som de redan tagit fram en gång, så många gånger som möjligt.
– Det som inte går att materialåtervinna blir el och energi när vi skickar resterna till kraftvärmeverk. Idag återvinner vi cirka 92 procent av allt avfall vi samlar in. Därför brukar vi inte tala om “avfall”, vi ser det som “resurser,” säger Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero.

ProZero har mycket transporter eftersom verksamheten kräver det. Man äger cirka 650 lastbilar själv och sen har de underentreprenörer med cirka 200 bilar till.
– Så även om vi är ett återvinningsföretag, är vi nästan ett åkeri också. Här kan vi verkligen påverka miljön genom rätt beslut vad gäller transporter. Det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen, med utbildning i ECO-driving, effektivare logistik, eldrift med grön el, och biodrivmedel, säger Anna Boo.

ProZeros verksamhet medför mycket transporter som innebär en stor och känd påverkan på klimatet. Man har i många år arbetat med att minska miljö- och klimatpåverkan genom effektivare logistik och ruttoptimering och det är ett arbete som fortgår.
– Men oavsett hur mycket vi arbetar med att minska sträckorna så har vi mycket transporter och utsläppen som orsakas av dem behöver vi ta ett ansvar för att minska. Ett effektivt sätt är att byta till ett klimatvänligare bränsle som HVO100. Beslutet gav snabbt betydligt mycket mindre växthusgasutsläpp,” säger Anna Boo.

Många kunder som exempelvis kommuner till exempel, har länge ställt krav på förnybara drivmedel. Kunderna specificerar dock inte vilket enskilt drivmedel det ska vara. Man har även kunder som efterfrågar klimatvänliga transporter och vill då ha klimatdata kring avfalls- och materialhantering hos ProZero då det är viktigt i deras hållbarhetsbokslut och rapporteringar och klimatbokslut och GHG-protokoll.
– Då kan vi visa att vi genom att byta till HVO100 har gjort en väldigt stor minskning av koldioxidutsläppen och det är positivt och för oss är det nu mycket enkelt att säga att nu kör vi på förnybara HVO, vi behöver liksom inte tänka mer på det, säger Anna Boo.

ProZero har använt Neste My ett tag nu och förarna säger att det fungerar mycket bra. En del har kört på HVO i många år på några ställen i företaget.
– I Norrköping har vi exempelvis kört på HVO i 5-6 år och alla är väldigt nöjda för det handlar ju om att man kör sin vanliga lastbil och man tankar på samma sätt som man gjort innan. Det är ingen konstig grej, utan man ska bara välja rätt handtag där man tankar, i princip, säger Anna Boo.

De tre största utmaningarna för PreZero
1) Brandrisk: Vill undvika att ha större mängder bränsle inne på anläggningarna
2) Behövde ett driftsäkert bränsle
3) Bränsletillgång från Malmö i söder till Umeå i norr på 55 olika platser

Det kan finnas en ekonomisk aspekt i det här som det förnybara drivmedlet är dyrare.
– Men jag tänker också att det kanske är alla de billiga alternativen som gjort att vi har hamnat i den situation som världen är i idag, avslutar Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-24 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvinning CO2 HVO100 Miljö PreZero Sellbergs sopbil