Euro 7-förslag slår hårt mot tunga fordon

Medan IRU välkomnar EU-kommissionens nya förslag om Euro 7-krav på alla fordonskomponenter, menar fordonstillverkarnas organisation ACEA att förslagets utformning kommer att försena övergången till nollutsläppsfordon.

Vi berättade nyligen att IRU välkomnar Euro 7-krav i all fordonsteknik. Lika glada är inte den europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA, som menar att det nya förslaget för utsläpp av föroreningar riskerar att bromsa övergången till nollutsläppstransporter.

Med de nuvarande Euro 6-reglerna har EU de mest omfattande och strängaste standarderna för utsläpp av föroreningar som exempelvis NOx och PM i världen. Avgasutsläppen är redan på en knappt mätbar nivå tack vare den senaste fordonstekniken.

Bilindustrin tar sin roll att minska CO2- och föroreningsutsläpp på största allvar, säger Oliver Zipse, ACEA:s vd och koncernchef för BMW.
– Förra året lade vi faktiskt fram ett mycket konstruktivt förslag till en ny Euro 7 som skulle medföra en stor minskning av kriterierna för föroreningar och därmed förbättra luftkvaliteten, säger han.

Oliver Zipse menar att miljönyttan med kommissionens förslag tyvärr är mycket begränsad samtidigt som det kraftigt ökar kostnaderna för fordon.
– Förslaget fokuserar på extrema körförhållanden som knappast har någon relevans i verkligheten, säger han.

Euro 7-förslaget slår särskilt hårt mot lastbilar och påverkar negativt den den snabbt accelererande övergången till nollutsläppsfordon och de långsiktiga effekten av framtida CO2-mål för tunga fordon.

För att uppfylla Euro 7 måste lastbilstillverkarna flytta betydande tekniska och ekonomiska resurser från batteri- och bränslecellselektriska fordon tillbaka till förbränningsmotorn.
– Det kommer att allvarligt påverka vår övergång till nollutsläppsfordon. Det är inte bra för klimatet, inte bra för människors hälsa och inte bra för industrin, säger Martin Lundstedt, vd för Volvo Group och ordförande i ACEA:s Commercial Vehicle Board.

De som skapar policys bör fokusera på åtgärder som påskyndar förnyelsen av flottan, prioritera investeringar i nollutsläppsfordon, vilket kommer att ha en mycket större inverkan på både luftkvaliteten och minskade CO2-utsläpp, säger Lundstedt vidare.

Lagstiftningspaketet för Euro 7 kommer sannolikt inte att vara klart före mitten av 2024, särskilt med tanke på den långa listan med ytterligare tester som det omfattar. De föreslagna implementeringsdatumen, juli 2025 för personbilar och skåpbilar samt juli 2027 för tunga fordon, är orealistiska med tanke på det enorma antalet fordonsmodeller och varianter som måste utvecklas, konstrueras, testas och typgodkännas innan dess. Euro 7 riskerar därför att bli mycket komplex och kostsam, varnar ACEA.

Utsläppen av partiklar från icke-avgaskällor såsom bromsslitage och däcknötning, kommer att gå om avgaspartikelutsläppen. Sådana utsläpp från alla fordon, inklusive elektriska, bör vara i fokus för både Euro 7 och förordningen om däcktypgodkännande när nya omfattande testprocedurer är klara.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-14 09:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Acea CO2 Elektrifiering EU-kommissionen Euro 7 IRU Klimatomställning Nollutsläppsfordon