IRU välkomnar Euro 7-regler för all fordonsteknik

International Road Transport Union (IRU) välkomnar försiktigt Europeiska kommissionens förslag om Euro 7 som sätter mer ambitiösa utsläppsnormer för fordon, men man vill se flera förtydliganden.

Med CO₂-standarder för tunga fordon är vägtransportoperatörer angelägna om att se att deras väg mot koldioxidneutralitet inkluderar flera alternativ för att minska koldioxidutsläppen. Det betyder att tillsammans med tunga fordon med vätgas- och eldrift, måste förbränningsmotorn förbli ett alternativ.

Därför stöder IRU Europeiska kommissionens ansträngningar genom att fortsätta föreslå lösningar för att minska föroreningsutsläppen för fordon baserade på all teknik – inklusive förbränningsmotorn.

IRU är dock oroad över att de tuffa kraven i normerna i Euro 7-förslaget i vissa fall kan kräva att fordon helt omkonstrueras med stora kostnadskonsekvenser som är helt oproportionerliga i förhållande till de faktiska fördelarna.

IRU:s chef för EU Advocacy, Raluca Marian, sade: ”Om Euro 7-förslaget inte når den rätta balansen mellan reglernas stringens, tillhörande kostnader och ytterligare miljöfördelar, kan det avskräcka och så småningom avskräcka tillverkare från att utveckla ny teknik eller avskräcka aktörer från att köpa dem. Det kommer inte att bidra till att få fler renare fordon på vägen.”

IRU hållning är också avvaktande till att inkludera däck och bromsar i tillämpningsområdet för Euro 7-reglerna. Trots vikten av att ta hänsyn till alla fordonsdelar som släpper ut föroreningar, saknar förslaget klarhet i samspelet mellan huvudkomponenter såsom motorn och marginella delar såsom däck och bromsar vid klassificeringen av ett fordon som Euro 7.

Kan en transportör köpa ett Euro 7-fordon som ett år senare inte längre anses vara ett Euro 7-fordon eftersom slitna däck har ersatts med däck av annan kvalitet? Skulle det innebära att ett fordon inte längre kan komma in i en stadszon med låga utsläpp på grund av slitage på vissa delar?” frågar sig Raluca Marian och tillägger att företag behöver säkerhet för att göra investeringar varför IRU förväntar sig att Euro 7-reglerna ska vara pragmatiska och tydliga i dessa aspekter.

Det är positivt att Euro 7 förenklar testprocedurer och förbättrar effektiviteten för förare och transportoperatörer genom en förbättrad digitalisering relaterad till kontinuerlig utsläppsövervakning. Men åtkomsten till data i fordon för sådan övervakning behöver förtydligas i kommande lagstiftning.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-11 12:58
Kategori: Nyheter
Taggar: De-carbonisation EU Euro 7 Fordonsteknik Fossilfria Drivmedel IRU Klimatomställning Lastbilar Miljö