350 lärare utbildas i el- och hybridbilsteknik

Ett unikt projekt har gjort det möjligt att över hela landet utbilda 350 lärare i el- och hybridbilsteknik. Utbildningen är avsedd för gymnasieskolan och leds av leds av Transportföretagen som tillsammans med olika biltillverkare tagit fram utbildningen.

Nu har drygt 350 yrkeslärare runt om i landet genomgått en utbildning i el- och hybridbilsteknik avsett för gymnasieskolan. Transportföretagen har tillsammans med tio olika biltillverkare tagit fram innehållet i utbildningen.

I takt med att elbilsförsäljningen fortsätter att öka i Sverige, måste också gymnasieskolan uppdatera sitt fordonsprogram, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning Transportföretagen.
– Sedan gymnasieskolans läroplan uppdaterades för två års sedan med nytt innehåll inom både el- och hybridteknik påbörjade branschen under Transportföretagens ledning denna unika utbildningssatsning, säger han.

Dagens elteknik innebär något annat än den klassiska fordonstekniken och högvoltsel vilket  innebär att yrkeslärare i gymnasieskolan behöver grundutbildas i el- och hybridbilsteknik.De praktiska momenten i utbildningen omfattar bland annat  elsäkerhetslära, elteknik, batteriteknik och hybridteknik.

Det unika i detta projekt är att det har fått konkurrenter, tio olika biltillverkare, att sätta sig ner tillsammans, föra dialog och ta fram en generisk utbildning under vår ledning.
– Nu har vi utbildat hälften av landets alla fordonstekniska lärare, vilket är mycket bra, säger Caj Luoma.