EU-kampanj för att utbilda förare och transportaktörer om mobilitetspaketet

IRU välkomnar lanseringen av den europeiska arbetsmyndighetens EU-omfattande #Road2FairTransport-kampanj för yrkesförare och deras arbetsgivare. Detr handlar om att utbilda förare och transportaktörer om deras rättigheter och skyldigheter under implementeringen av mobilitetspaketet.

Den IRU-stödda kampanjen från Europeiska arbetsmyndigheten riktar sig till förare och transportaktörer och syftet är att utbilda förare och transportaktörer om deras rättigheter och skyldigheter under den pågående implementeringen av mobilitetspaket som nyligen innebar införandet av nya regler för utstationering av förare, samt kör- och vilotidsregler och där ligger även fokuset i utbildningen.

#Road2FairTransport, som lanserats av European Labour Authority (ELA) i Rumänien, förväntas också öka intresset för chaufförsyrket vilket är avgörande för att minska kronisk förarbrist i EU:s vägtransportindustri.

Radu Dinescu, IRU:s ordförande och generalsekreterare för den rumänska vägtransportföreningen UNTRR, sade: ”IRU välkomnar denna nya kampanj som just har lanserats på en av Europas bästa lastbilsparkeringar i Rumänien. Vi stöder till fullo grunden för kampanjen som är respekt för alla yrkesförare och, viktigare, transportföretagschefer i deras dagliga jobb med att hålla Europas mobilitetsnätverk och leveranskedjor i rörelse.”

Han konstaterar även att: ”Kampanjen måste också hjälpa vägtransportsektorn att utbilda den bredare allmänheten om att vara en förare i ett försök att locka fler kvinnor och ungdomar till yrket.”

Som den sociala dialogpartnern som representerar arbetsgivare för passagerar- och godstransporter på väg i EU:s vägtransportkommitté för social dialog, är IRU en av ELA:s nyckelpartner i kampanjen #Road2FairTransport.

Raluca Marian, IRU EU Advocacy Director, sade: ”När vi fortsätter det gemensamma arbetet med EU-kommissionen och ELA för att förtydliga och förklara de nya reglerna i mobilitetspaketet för berörda intressenter, kommer #Road2FairTransport-kampanjen att hjälpa EU:s mer än 900 000 vägtransportoperatörer och deras förare att förstå och följa reglerna inom hela sektorn.”

Mobilitetspaketet är ett komplext lagstiftningspaket med många utmaningar i genomförandet. Den antogs av EU:s lagstiftare 2020 och reglerar viktiga sociala och operativa aspekter av att tillhandahålla vägtransporttjänster, inklusive kör- och vilotidsregler, tillgång till yrket och marknaden och nya regler för utstationering av förare.

IRU har tillsammans med sina medlemmar i alla EU:s medlemsstater stått i spetsen för det detaljerade arbetet med att förtydliga och förklara de nya bestämmelserna för både företag och förare. Ett dedikerat expertforum för IRU-medlemmar med ett 90-tal experter och många IRU-workshops med EU-institutioner, regeringar, företag och fackföreningar har varit spetsen för detta arbete.

Ett TRACE2 EU-finansierat projekt lanserades tidigare i år som IRU bidrar till för att utveckla detaljerade riktlinjer och utbildningsmaterial för både tillsynsmyndigheter och operatörer.

Lastbilsparkeringen som varit värd för lanseringsevenemanget ligger nära Lugoj i västra Rumänien, och har utvecklats med EU-finansiering.

Vill du veta mer om vad IRU är, hittar du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-17 14:31
Kategori: Nyheter
Taggar: #Road2FairTransport ELA EU IRU Kör- och vilotider Mobilitetspaketet Trace2 Utbildningskampanj Utstationering