Best Transport storsatsar på elektrifiering av fordonsflottan – 50 nya elfordon är målet för 2022. Best Transport storsatsar på elektrifiering av fordonsflottan – 50 nya elfordon är målet för 2022.

Best Transport siktar på 50 nya elfordon under 2022

Best Transport är ett last mile-företaget som driver på hållbarhetsutvecklingen inom transportbranschen. Bolaget var bland annat först ut i Sverige med att erbjuda fossilfria leveranser, något som framför allt möjliggjordes genom användandet av det förnybara bränslet HVO100. Nu storsatsar bolaget på elektrifiering av fordonsflottan målet 50 nya elfordon 2022.

Redan under första halvåret 2020 utförde Best Transport, som första last mile-aktör i Sverige, sina hemleveranser fossilfritt. Sedan dess har Best Transport enträget arbetat vidare med att ställa om hela fordonsparken till att gå på förnybara drivmedel. Vid årsskiftet 2021/2022 kunde företaget stoltsera med att alla företagets 550 fordon i Sverige utför fossilfria leveranser, både till konsument och företag.

Omställningen till fossilfritt har framför allt möjliggjorts genom att ställa om befintliga dieselfordon till det förnybara bränslet HVO100. Nu intensifierar Best Transport elektrifieringen av fordonsflottan och har siktet inställt på att implementera ytterligare 50 elfordon i verksamheten under 2022.

Främst handlar det om implementering av fordon i de mindre fordonsklasserna, men pilottester av tunga lastbilar pågår för fullt i Best Transports verksamhet. Bland annat testar företaget nu att utföra budleveranser i Stockholm med Volvo FH Electric.

Ellastbilen laddas vid Best Transports terminal i Spånga över natten och har en räckvidd om 300 km på en laddning. Dagtid utför ellastbilen leveranser i Stockholms innerstad, något som väckt nyfikenhet och uppmärksamhet hos Best Transports kunder likväl som hos många stockholmare.

I piloten följer och utvärderar Best Transport noga trafikledning och optimering likväl som laddnings- och räckviddsupplevelse samt smidighet i framförande av ellastbilen.

För att trygga den fossilfria omställningen utvärderar Best Transport nu ett flertal emissionsfria elfordon, bland annat genomfördes i början av juni pilotprojektet hem- och boxleveranser med elmopeder från Cake.

Hållbarhet är en central del i Best Transports affärsidé.
– Vi ska erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och snabba leveranser som utförs på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Jag är väldigt stolt över det vi hittills åstadkommit genom vårt aktiva miljöarbete och jag är övertygad om att de miljöinvesteringar vi nu gör i att elektrifiera fordonsflottan kommer att få stor effekt framåt, säger Niklas Knight, Koncernchef på Best Transport.

Kort fakta om Volvo FL Electric
Upp till 300 km räckvidd
Upp till 16,7 tons tågvikt
– Laddningstid: 2 h (DC) / 11 h (AC)
Drivlinans prestanda: upp till 130 kWh/177 hk
Batterikapacitet: 200-395 kWh, 3-6 batterier