De klamapde ekipagen ställdes upp utanför polishuset i Helsingborg. De klamapde ekipagen ställdes upp utanför polishuset i Helsingborg.

Utbildningsinsats satte stopp för tre otillåtna cabotage

Som en del av en pågående utbildningsinsats inom Polisen, om nationella och internationella transporter, hade trafikpoliser från Malmö och Kävlinge och Helsingborg samlats för att kontrollera den tunga yrkesmässiga trafiken runt Helsingborg. För några åkerier slutade det med en klamp på hjulet.

Trafikpoliserna Peter Ban och Farid Umeflod höll den gångna helgen i ett praktiskt utbildningsmoment för en handfull kollegor från Malmö och Kävlinge. Utbildningen handlade om ”nationella och internationella transporter” och regelverket som omgärdar den typen av transporter.
– Egentligen låg den här praktiska övningen utanför utbildningsmomentet, syftet var mer att ”varmköra” kollegorna, förklarar Peter Ban.

Trafikpoliserna från Malmö och Kävlinge hade under den föregående veckan genomgått en två dagar lång teoretisk utbildning, som även den hölls av Peter och Farid. Under det praktiska momentet fungerade de båda som ”utbildningsstöd”.

Peter berättar bland annat om tre ärenden från i söndags där man misstänker att transporterna i fråga rör sig om otillåtna cabotage.
– Det första ärendet handlade om en transport av äpplen. Åkeriet, som har sin bas i Norden, betalade ganska omgående så vi behövde aldrig klampa ekipaget, förklarar Peter och tillägger att det var dokumentationsbrister som gjorde att åkeriet fick betala 60 000 kronor i förskott på sanktionsavgift.

Det andra cabotageärendet handlade också om dokumentationsbrister.
– Det ekipaget fick vi klampa över natten men på måndagsförmiddagen betalades förskottet på sanktionsavgiften och transporten kunde därmed fortsätta med en ny, ”laglig” dragbil, berättar Peter Ban.

Farid Umeflod berättar om cabotageärende nummer tre. I fokus för den står ett åkeri från ”sydöstra Europa”, förklarar han.
– Föraren kunde inte uppvisa bevis för någon inkommande internationell transport under sjudagarsperioden. Så den pågående inrikestransporten var därför helt otillåten.

Trots vissa (emellanåt högljudda) protester från åkeriets företrädare, valde man till slut att betala förskottet på sanktionsavgiften.

Tre cabotage på en dag kan låta som en hög siffra. Och det är det absolut.
– I synnerhet eftersom vi endast stoppade och kontrollerade runt 10–12 ekipage den dagen. Det kan man ju säga är en väldigt hög träffprocent, menar Farid.

Trafikpolisen i Helsingborg arbetade även under lördagen. Kan du berätta lite kort om utfallet för den dagen?
– Den tillbringade vi bland annat i Helsingborgs hamn. Jag och min kollega, bilinspektör Daniel Ferm, hittade då bland annat en dragbil med en färdskrivare som inte var kalibrerad samt att vi fann en annan lastbil som hade en analog färdskrivare istället för en digital, som den enligt lag ska vara utrustad med. Den analoga skrivaren skulle dessutom ha varit besiktigad för två år sedan, vilket inte hade gjorts.

Båda ekipagen klampades i väntan på att bristerna skulle åtgärdas.
– Dessutom lyckades vi stoppa två misstänkta rattfyllor i personbil, avslutar Farid Umeflod.

Enligt vad tidningen Proffs erfar, står dragbilen med den analoga färdskrivaren fortfarande kvar på gatan utanför polishuset i Helsingborg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-12 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg Rattfylleri Trafikpolisen Transportfusket Utbildning