Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst modererade ett webbinarium den 29 mars om offentlig upphandling av fossilfria transporter. Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst modererade ett webbinarium den 29 mars om offentlig upphandling av fossilfria transporter.

Ny vägledning för upphandling av fossilfria transporter

Det finns stor potential i att använda offentlig upphandling som verktyg i omställningen till fossilfria transporter. I samband med ett webbinarium den 29 mars, lanserade BioDriv Öst en ny vägledning för klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och underlättar upphandling i enlighet med nya lagkrav som förväntas börja gälla den 1 juni.

I sommar träder nya lagkrav i kraft som innebär att offentliga aktörer behöver ställa krav på en andel elfordon vid upphandling av bilar och vissa transporttjänster. Lagkraven handlar om uppdateringar i EU-direktivet Clean Vehicles Directive som nu ska implementeras i svensk lagstiftning.

För att sprida kunskap om de nya lagkraven och praktiska tips kopplat till offentlig upphandling av fossilfria transporter, arrangerade BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige ett webbinarium den 29 mars med nära 200 deltagare. På webbinariet berättade Stefan Andersson, ämnesråd på Infrastrukturdepartementet, om vilka upphandlingar lagkraven omfattar och hur kraven ser ut.

BioDriv Öst har nu tagit fram en ny vägledning som gör det enklare att ställa offensiva klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel. I den nya vägledningen finns också stöd för hur kraven kan formuleras för att klara de nya lagkraven. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

På Upphandlingsmyndigheten har man de senaste åren arbetat med att uppdatera sina hållbarhetskriterier för fordon och drivmedel, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.
– Det är roligt att de nu finns på plats och kan bidra till att möta nya miljöfordonsdefinitioner och lagkrav, säger hon.

Upphandlingsvägledningen ingår i en serie som består av tre olika delar. Det finns en huvudvägledning som innehåller generell information om klimatkrav på fordon och transporter. En bilaga med exempel och erfarenheter från kommuner och regioner som har ställt offensiva miljökrav. Sist men inte minst finns den nya bilagan, som är en vägledning med standardkrav som kan användas som byggstenar i kravställning på fordon och drivmedel.

I de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som Sveriges näringslivsaktörer tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige nämns återkommande att näringslivet vill se skärpta krav på fossilfrihet i offentliga upphandlingar.

Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, säger att när många offentliga aktörer drar åt samma håll och ställer offensiva klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel, underlättar det för näringslivet att ställa om till förnybara drivmedel.

Ulf Troeng på BioDriv Öst ser att allt fler offentliga aktörer ställer offensiva klimat- och miljökrav i offentlig upphandling av fordon och transporter.
– Med den nya vägledningen blir det enklare för ännu fler att använda upphandling som ett verktyg att ställa om till fossilfria transporter, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-07 13:07
Kategori: Nyheter
Taggar: BioDriv Öst CO2 Drivmedel Fossilfria transporter Fossilfritt Sverige Gods Upphandling Vägtransport